W przyszłym roku wartość rynku półprzewodników przekroczy 400 mld dolarów

| Gospodarka Artykuły

Organizacja World Semiconductor Trade Statistics, notując znaczne przyspieszenie w branży półprzewodnikowej, zaktualizowała rynkowe prognozy - wartość rynku półprzewodników przełamie w przyszłym roku barierę 400 mld dolarów. WSTS przewiduje, że po ubiegłorocznym wzroście na poziomie 1,1% w bieżącym roku rynek półprzewodników wzrośnie o 17% do rekordowych 397 mld dolarów. Sam rynek pamięci ma wzrosnąć aż o 50%.

W przyszłym roku wartość rynku półprzewodników przekroczy 400 mld dolarów

W 2016 r. światowy rynek półprzewodników wzrósł do 338,9 mld dolarów, co jak dotychczas stanowi najwyższy poziom. W ubiegłym roku prognozowano, że rok 2017 będzie charakteryzował się silnym 11,5-procentowym wzrostem, do wartości 378 mld dolarów. Zaktualizowana prognoza, która uwzględnia rzeczywiste wyniki branży uzyskane w drugim kwartale bieżącego roku, wskazuje znacznie silniejszy wzrost - o 17% do poziomu 397 mld USD. Prognozuje się, że rok 2018 przyniesie zwiększenie wartości rynku półprzewodników o 4,3% do poziomu 414 mld USD.

W 2017 r. największy wzrost spodziewany jest w zakresie czujników, układów analogowych i pamięci, przy czym wzrosty mają objąć wszystkie produkty. Pod względem geograficznym wzrosty mają powrócić we wszystkie regiony świata.

Globalny rynek półprzewodników osiągnął w 1994 roku wartość 100 mld dolarów i potrzebował 6 lat by w roku 2000 osiągnąć 200 mld. Barierę 300 mld dolarów przekroczono dopiero po kolejnych 13 latach. Jeśli więc rynek osiągnie 400 mld dolarów w przyszłym roku, będzie to oznaczać, że dodanie kolejnych 100 mld zajmie tylko pięć lat, zatem przyspieszenie jest bardzo wyraźne.

źródło: WSTS