IC Insights podnosi tegoroczną prognozę wzrostu rynku IC do 22%

| Gospodarka Artykuły

Firma analityczna IC Insights ogłasza październikową aktualizację dokumentu "The McClean Report", w której zawarta jest szczegółowa analiza najnowszych prognoz firmy dla sektorów IC i O-S-D oraz dla ogólnych rynków półprzewodników do roku 2021. Obecnie szacowane wzrosty napędzane będą głównie przez 74-procentowy wzrost w obszarze układów DRAM i 44-procentowy wzrost w sektorze pamięci NAND flash.

IC Insights podnosi tegoroczną prognozę wzrostu rynku IC do 22%

IC Insights podnosi prognozę wzrostu na rynku IC w 2017 r. do 22%, czyli o 6 punktów procentowych od poziomu 16%, który został przedstawiony w aktualizacji ogłoszonej w połowie roku - Mid-Year Update. Prognoza wzrostu wielkości dostaw również została zwiększona - z 11% zapisanych w Mid-Year Update do 14% obecnie. W dużej mierze wynika to z rosnących rynków chipów DRAM i NAND flash.

Oprócz zwiększonej prognozy dla rynku IC na rok bieżący, firma IC Insights zwiększyła również swoje przewidywanie dotyczące rynku O-S-D (optoelektronika, czujniki/aktuatory i elementy dyskretne). Ogólnie oczekuje się, że w 2017 roku przemysł półprzewodnikowy zarejestruje wzrost o 20%, czyli o pięć punktów procentowych więcej od wzrostu ogłoszonego w aktualizacji w połowie roku.

Dla roku 2017 IC Insights przewiduje 77% wzrosty w zakresie cen ASP (Average Selling Price) pamięci DRAM, co zwiększy w bieżącym roku dynamikę rynku DRAM do poziomu 74% - największej wartości stopy wzrostu od 78-procentowego rekordu dla układów DRAM zanotowanego w roku 1994. Uwzględniając 44% oczekiwany wzrost rynku NAND flash, wynikający z 38-procentowego wzrostu tegorocznych cen ASP tych układów, przewidywany wzrost na ogólnym rynku pamięci wyniesie w 2017 r. 58%.

Z wartością 72,0 mld dolarów rynek pamięci DRAM będzie w 2017 r. zdecydowanie dominującą kategorią produktową w całej branży półprzewodników, przekraczając wynik przewidywany dla rynku NAND flash (49,8 mld dolarów) o 22,2 mld. Jak pokazano na rysunku, przewiduje się, że segmenty pamięci DRAM i NAND flash będą miały silny, pozytywny wpływ na poziomie 13 punktów procentowych na całkowity wzrost rynku IC w bieżącym roku. Wyłączając segmenty pamięci, wzrost w zakresie półprzewodników określany jest na 9%, czyli na mniej niż połowę obecnej prognozy wzrostu (o 22%) dla całkowitego rynku IC.

źródło: IC Insights

Zobacz również