Globalne przychody z chmurowej infrastruktury IT osiągnęły w pierwszym kwartale 8 mld dolarów

| Gospodarka Artykuły

Według danych Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker - należącej do firmy International Data Corporation platformy do śledzenia chmurowej infrastruktury informatycznej na poziomie kwartalnym - przychody dostawców produktów infrastruktury, jak serwery, pamięci masowe i switche, wzrosły w pierwszym kwartale 2017 roku o 14,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając 8 mld dolarów. Dane te uwzględniają zarówno chmury publiczne, jak i prywatne.

Globalne przychody z chmurowej infrastruktury IT osiągnęły w pierwszym kwartale 8 mld dolarów

Sprzedaż w zakresie chmurowej infrastruktury IT, jako udział w ogólnoświatowych nakładach na IT, wzrosła w I kwartale 2017 roku do 39%, co stanowi znaczny wzrost z poziomu 33,9% notowanego rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży infrastruktury dla chmur prywatnych wzrosły o 6,0% do 3,1 mld dolarów, a dla publicznych o 21,7% do 4,8 mld. Dla porównania przychody w tradycyjnym segmencie infrastruktury IT (bez chmur, non-cloud) spadły w pierwszym kwartale bieżącego roku o 8,0% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzrost w zakresie infrastruktury chmur prywatnych napędzały switche ethernetowe - o 15,5% w ujęciu rok do roku, następnie systemy magazynowania danych (z wyłączeniem dublowania instalowanych w serwerach) - na poziomie 10,0% i same serwery - o 2,1%. Za wzrost przypadający na chmury publiczne odpowiadały pamięci masowe, które po znacznym spadku w I kwartale 2016 wzrosły o 49,5% w I kwartale 2017, licząc rok do roku. Siłą napędową wzrostu były też switche ethernetowe - 22,7% oraz serwery - 8,7%.

W przypadku tradycyjnych wdrożeń informatycznych to segment serwerów stracił najwięcej - 9,3% rok do roku, a ethernetowe switche i systemy pamięciowe zanotowały spadki odpowiednio o 4,4% i 6,1%.

Z perspektywy regionalnej przychody dostawców chmurowej infrastruktury IT wzrosły najbardziej w Kanadzie - o 59,1% w ujęciu rocznym, choć charakteryzowały się niewielką bazą - ogólny rynek kanadyjskiej infrastruktury IT w chmurze wyniósł w pierwszym kwartale 2017 r. zaledwie 100 milionów dolarów. Następny w rankingu znalazł się region Azji i Pacyfiku (bez Japonii) - 18,7%, dalej Japonia - 15,3%, Stany Zjednoczone - 15,1%, Bliski Wschód i Afryka - 13,2%, Europa Zachodnia - 8,9%, Ameryka Łacińska - 7,8% oraz Europa Środkowo-Wschodnia - 7,2%.

źródło: IDC