Publiczne usługi cloud computingu osiągną w 2021 roku wartość 266 mld dolarów

| Gospodarka Artykuły

Według prognoz zawartych w najnowszej publikacji firmy International Data Corporation  - Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide - globalne wydatki na publiczne chmurowe usługi i infrastrukturę osiągną 266 mld dolarów w 2021 roku. Choć w okresie prognozy, tj. w latach 2016-201, wzrost wydatków nieco spowolni, oczekuje się, że rynek osiągnie pięcioletnie roczne stopy wzrostu CAGR na poziomie 21,0%. Wydatki na publiczne usługi w chmurze osiągną w 2017 roku 128 mld dolarów, co oznacza wzrost o 25,4% w stosunku do roku 2016.

Publiczne usługi cloud computingu osiągną w 2021 roku wartość 266 mld dolarów

Stany Zjednoczone będą największym rynkiem publicznych usług w chmurze, odpowiadając za ponad 60% światowych przychodów w całym okresie prognozy, a całkowite wydatki w roku 2021 wyniosą tu 163 mld dolarów. Europa Zachodnia oraz region Azji i Pacyfiku z wyjątkiem Japonii (APeJ) będzie drugim i trzecim co do wielkości obszarem, z poziomem wydatków w roku 2021 wynoszącym odpowiednio 52 i 25 mld dolarów. Najszybszy wzrost wydatków w okresie prognozy wystąpi na terenie APeJ i Ameryki Łacińskiej, z wartością CAGR odpowiednio 26,7% i 26,2%. Przewiduje się, że sześć z ośmiu regionów będzie w ciągu najbliższych pięciu lat wykazywać poziom CAGR większy niż 20%.

- W Europie Zachodniej rynek publiczny w chmurze wzrośnie w ponad dwukrotnie w okresie 2016-2021, napędzany przez silny wzrost wydatków w Niemczech będących największym rynkiem krajowym, a także we Włoszech i w Szwecji. Czołowymi branżami w tym zakresie będą media, produkcja dyskretna, ubezpieczenia oraz usługi profesjonalne - mówiła Angela Vacca z zespołu Customer Insights and Analysis.

Branże, które najszybciej zwiększą wydatki na usługi publiczne w chmurze to w USA usługi profesjonalne (CAGR 21,5%), media (CAGR 21,0%), handel detaliczny i telekomunikacja (każdy z CAGR 20,9%). Z kolei branże, które w USA poniosą na publiczne usługi typu chmurowego największe wydatki, to produkcja dyskretna, usługi profesjonalne i bankowość. Razem odpowiadać będą one za blisko jedną trzecią wszystkich publicznych wydatków na usługi w chmurze w Stanach Zjednoczonych w 2021 r.

- Profesjonalne usługi, bankowość i telekomunikacja będą w okresie prognozy trzema najszybciej rozwijającymi się branżami, a usługi bankowe i profesjonalne należeć będą również do trzech największych gałęzi przemysłu na całym świecie, ukierunkowanych na publiczne usługi w chmurze. Większość usług świadczonych za pośrednictwem chmur publicznych w tych gałęziach generują nowe projekty i inicjatywy z obszarów, takich jak obsługa klientów i sprzedaż - powiedziała Eileen Smith, dyrektor programowa Customer Insights and Analysis.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) pozostanie dominującym typem cloud computingu, obejmując 2/3 wszystkich wydatków związanych z chmurami publicznymi w 2017 roku i prawie 60% w roku 2021. Wydatki na SaaS obejmujące aplikacje i oprogramowanie infrastruktury systemowej (SIS) mogą być z kolei zdominowane przez zakupy aplikacji, które będą stanowić ponad połowę wszystkich wydatków na publiczne chmury do roku 2019. Aplikacje zarządzania relacjami z klientami (CRM) i do zarządzania zasobami przedsiębiorstw (ERM) będą stanowiły ponad 60%. Tymczasem wydatki na infrastrukturę jako usługi (IaaS) oraz platformy jako usługi (PaaS) będą rosły szybciej niż na SaaS, z pięcioletnim poziomem CAGR odpowiednio 30 i 29,7%.

Jeśli chodzi o wielkość inwestujących przedsiębiorstw, to ponad połowa wszystkich wydatków na publiczne chmury będzie pochodzić z bardzo dużych firm, zatrudniających ponad 1000 pracowników. Średnie przedsiębiorstwa (mające od 100 do 499 pracowników) wygenerują około 20% wydatków w całej prognozie. Najszybszy wzrost wydatków, z pięcioletnim poziomem CAGR wynoszącym 22,8%, wykażą przedsiębiorstwa duże, zatrudniające od 500 do 999 osób. Priorytety zakupowe różnią się nieco w zależności od wielkości firmy, ale wiodące kategorie produktów obejmują aplikacje CRM i ERM, serwery i pamięci masowe.

źródło: IDC

Zobacz również