Powstaje Europejski Fundusz Obronny

| Gospodarka Artykuły

Europejski Fundusz Obronny ma przyspieszyć rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Na badania naukowe z zakresu obronności, elektroniki, oprogramowania i robotyki do końca 2019 roku przeznaczone zostanie 90 mln euro, z czego 25 mln będzie wydane już w roku 2017. Fundusze Unii Europejskiej stanowią 20% wartości projektów, resztę muszą dołożyć kraje członkowskie. Aktualnie trwa nabór wniosków nt. projektów w dziedzinie systemów bezzałogowych w marynarce wojennej i systemów indywidualnego wyposażenia żołnierzy.

Powstaje Europejski Fundusz Obronny

Zdaniem Komisji Europejskiej problemem branży obronnej w Europie jest rozproszony przemysł. Dlatego Europejski Fundusz Obronny wymusza współpracę między krajami i firmami. Od 2020 r. przewiduje się w ramach funduszu środki w wysokości 1,5 mld euro na badania oraz 1 mld euro na tworzenie prototypów.

Prototypy dostaną specjalne wsparcie, ponieważ analizy wykazały, że ich tworzenie jest najbardziej niepewnym i kosztownym etapem produkcji, na którym projekty często się zatrzymują. Częścią EFO mają być też wspólne zakupy, które powinny pozwolić na nawet 30% oszczędności przy wprowadzeniu wspólnych zamówień publicznych sprzętu i systemów obronnych.