Słaba ocena krajowej branży zbrojeniowej

| Gospodarka Aktualności

W przygotowanej przez Polską Izbę Producentów na Rzecz Obronności Kraju ocenie sytuacji i efektów zmian w krajowym sektorze obronności w latach 2007-2016, w branży zbrojeniowej, analitycy wskazali na mierne dokonania państwowych firm zbrojeniowych. Ich zdaniem w okresie 2007-2016 nie tylko obniżył się potencjał eksportowy podmiotów należących do Skarbu Państwa, ale - co gorsza - żaden z kluczowych elementów oceny konkurencyjności i pozycji rynkowej nie został istotnie poprawiony, a w niektórych nastąpił znaczny regres.

Słaba ocena krajowej branży zbrojeniowej

Państwowy segment przemysłu zbrojeniowego był rentowny tylko dzięki wspomaganiu finansowemu z publicznych źródeł. Nie spełniły się też nadzieje związane z integracją państwowych fabryk broni i sprzętu wojskowego, a skupienie w jednej spółce dominującej wszystkich podmiotów państwowego przemysłu specjalnego nie przyniosło postępu - jedynie trwałe pogorszenie parametrów konkurencyjności.

Sprawności zarządzania i nadzoru nie uzdrowiło nawet podporządkowanie spółek państwowej zbrojeniówki ministrowi obrony narodowej, co nastąpiło po zmianie rządów w 2015 r. Wręcz przeciwnie. Firmy mają z tym kłopot, bo postawiono je w sytuacji, w której MON jest zarówno zamawiającym, zarządzającym, nadzorującym, oceniającym oraz odpowiadającym bezpośrednio za biznesowe wyniki.

Autorzy opracowania szans na poprawę sytuacji i sukces państwowej zbrojeniówki upatrują w radykalnej korekcie obecnej polityki. Postulują dokonanie szeregu zmian systemowych dotyczących organizacji, doboru kompetentnych kadr, szerokiego delegowania uprawnień i odpowiedzialności, a także skutecznego stawiania zadań, rzetelnego nadzoru i kontroli. Niezbędne jest zwłaszcza przeniesienie odpowiedzialności i kompetencji na poziom zarządów spółek produkcyjnych i - co nie mniej istotne - zapewnienie im instytucjonalnego wsparcia.