Prognozy wzrostu dla rynku IoT obniżone

| Gospodarka Artykuły

Zajmująca się analizami rynku firma IC Insights obniżyła niedawno swoją długoterminową prognozę sprzedaży produktów IoT, tłumacząc to przede wszystkim szacowanym mniejszym przyspieszeniem inwestycji związanych z projektami typu "inteligentne miasto", takimi jak inteligentne metro czy inteligentna infrastruktura. Prognozowana całkowita wartość sprzedaży układów półprzewodnikowych na potrzeby rynku IoT dla roku 2020 obniżona została o prawie 1 mld dolarów, do poziomu 31 mld dolarów.

Prognozy wzrostu dla rynku IoT obniżone

Prognozy krótkoterminowe nie uległy znaczącym zmianom - pod koniec obecnego roku wciąż oczekuje się wzrostu na poziomie 16%. Z 15,6% do 14,9% zmalała jednak szacowana na okres 2015-2020 wartość skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR, Compound Annual Growth Rate). CAGR liczony jedynie dla sprzedaży układów na potrzeby inteligentnych miast obniżono z 9,7% na 8,9%.

Zdaniem IC Insights korekta prognoz dla rynku IoT jest wynikiem przewidywanej polityki ograniczania wydatków przez instytucje rządowe na całym świecie, jak również obserwowanego wyhamowania części już realizowanych inwestycji tego typu. Obniżono również prognozowany w tym samym okresie poziom CAGR dla rynku urządzeń elektroniki noszonej (zaliczanych do IoT) z 18,8 % do 17,1%.

Rynek układów półprzewodnikowych dla branży IoT (lata 2017-2020 - prognoza)

Zobacz również