Brian Krzanich zrezygnował ze stanowiska CEO Intela

| Gospodarka Artykuły

Firma Intel Corporation ogłosiła wczoraj rezygnację Briana Krzanicha ze stanowiska CEO i członka zarządu. Na tymczasowego CEO zarząd powołał CFO Roberta Swana, ze skutkiem natychmiastowym. Powodem rezygnacji jest ujawnienie naruszenia przez Briana Krzanicha wewnętrznych zasad Intela dotyczących relacji z podwładnymi. Według doniesień chodzi o mające miejsce wcześniej utrzymywanie prywatnych, bliskich kontaktów z podlegającym mu pracownikiem.

Brian Krzanich zrezygnował ze stanowiska CEO Intela

Trwające w firmie dochodzenie potwierdziło naruszenie zasady, która dotyczy wszystkich menadżerów. Biorąc pod uwagę oczekiwanie, że wszyscy pracownicy będą szanować wartości firmy Intel i będą przestrzegać kodeksu postępowania firmy, zarząd zaakceptował rezygnację Briana Krzanicha.

Jako tymczasowy CEO, Bob Swan będzie zarządzał operacjami w ścisłej współpracy z wyższym zespołem kierowniczym Intela. Funkcję CFO Intela pełnił on od października 2016 r. Wcześniej przez dziewięć lat był dyrektorem finansowym w eBay Inc., a także CFO w Electronic Data Systems i TRW. Pełnił również funkcję CEO w Webvan Group Inc.

Zarząd Intela bardzo uważnie i ostrożnie planuje sukcesję, i rozpoczął poszukiwania stałego prezesa, biorąc pod uwagę kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych. W proces ten zaangażowana ma być wiodąca firma realizująca usługi typu executive search.

Firma Intel spodziewa się osiągnąć w drugim kwartale rekordowy wynik, notując przychód w wysokości około 16,9 miliarda dolarów. Zarząd oczekuje, że cały rok 2018 będzie kolejnym rekordowym rokiem. Pełne wyniki za drugi kwartał oraz zaktualizowana prognoza na cały rok będą ogłoszone 26 czerwca.

źródło: Intel

Zobacz również