Mimo sprzeciwów USA, Huawei dostarczy sprzęt 5G dla Wielkiej Brytanii

| Gospodarka Komunikacja

Rząd Wielkiej Brytanii sprecyzował rolę dostawców wysokiego ryzyka, biorąc w szczególności pod uwagę Huaweia realizującego budowę infrastruktury sieci 5G. Pomimo nacisku ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, który wpisał chińskiego giganta na czarną listę dostawców, członek departamentu brytyjskiego - Sally Morgan, zezwoliła na to, aby Huawei mógł dostarczyć do 35% sprzętu dla krajowych operatorów sieci 5G.

Mimo sprzeciwów USA, Huawei dostarczy sprzęt 5G dla Wielkiej Brytanii

Zarządzenie ws. dostawców wysokiego ryzyka zostało obarczone zastrzeżeniami, które wykluczają ich z realizacji budowy infrastruktury krajowej o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Podjęta decyzja jest kompromisem między zobowiązaniem rządu do poprawy łączności w Wielkiej Brytanii a obawami dotyczącymi bezpieczeństwa wokół Huaweia, które w szczególności dotyczą ryzyka wycieku do chińskiego rządu wrażliwych danych.

Rząd Wielkiej Brytanii zapewnił, że priorytetem podjętej decyzji będzie bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo sojuszu Five Eyes, a także nie powinno to wpłynąć na zdolność kraju w przekazywaniu poufnych danych wywiadowczych.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (GCHQ - Government Communications HeadQuarters) przeprowadziło analizę pod kątem technicznym i bezpieczeństwa rozwiązań chińskiego dostawcy. W wyniku tego na Huaweia zostały nałożone ograniczenia związane z budową sieci dostępu radiowego (RANs - Radio Access Networks). Rząd ma nadzieje, że obniży to stopień ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

Ponadto Sally Morgan przedstawiła zestaw czynników, na podstawie których rząd oceni dostawców w celu ustalenia stopnia ryzyka.

Brane pod uwagę czynniki to:

  • Strategiczna pozycja lub znaczenie dostawcy w brytyjskiej sieci;

  • Skala działania dostawcy w innych sieciach telekomunikacyjnych, zwłaszcza jeśli jest on nowy na brytyjskim rynku;

  • Poziom niezawodności rozwiązań dostawcy pod względem technicznym i ciągłości dostaw do brytyjskich operatorów;

  • Wewnętrzne regulacje bezpieczeństwa dostawcy i ryzyko podejmowania przez niego działań sprzecznych z prawem brytyjskim.

 

źródło: Electronics Weekly