Rozwój sieci 5G motorem wzrostu dostaw transceiverów optycznych

| Gospodarka Optoelektronika

Popyt na transceivery optyczne do stacji bazowych 5G ulegnie odbiciu jeszcze w tym roku, w związku z rozwijaną w Chinach infrastrukturą sieci nowej generacji. Pomimo tego, że transceivery typu 10G pozostają głównym komponentem, większość producentów zapewnia, że dostawy optycznych modułów nadawczo-odbiorczych typu 25G wzrosną w drugiej połowie 2021 roku.

Rozwój sieci 5G motorem wzrostu dostaw transceiverów optycznych

Źródła podają, że popyt na chińskie transceivery optyczne utrzyma się w 2021 roku na wysokim poziomie, ponieważ podmioty telekomunikacyjne prawdopodobnie zainstalują nawet 600 tys. stacji bazowych 5G w ciągu roku, po zbudowaniu rok wcześniej 580 tys. takich jednostek. Dodatkowo, w bieżącym roku popyt na podobne urządzenia wytwarzane w innych krajach, w tym USA, Japonii i Korei, również wzrośnie dzięki przyspieszeniu rozwoju technologii 5G na tych rynkach.

Firma specjalizująca się w zakresie komponentów VCSEL LandMark Optoelectronics oszacowała, że jej łączna liczba dostaw związanych z aplikacjami 5G w 2021 roku będzie porównywalna z rokiem ubiegłym. Przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację projektu, który ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych o 15%. Firma w grudniu odnotowała przychody w wysokości 236,65 mln NT (8,46 mln dolarów), co oznacza wzrost o 0,7% w porównaniu miesięcznym i 30,64% rok do roku. Przychody z roku 2020 wyniosły 3,309 mld NT, co przekłada się na wzrost o 8,09% w stosunku do roku poprzedniego.

Producent modułów VCSEL TrueLight prognozuje, że jego sprzedaż w pierwszym kwartale będzie wyższa niż ta obserwowana w poprzednim okresie, dzięki zapotrzebowaniu na urządzenia telekomunikacyjne w sektorze biznesowym i konsumenckim. Przychody firmy w grudniu wyniosły 110,46 mln NT, co oznacza spadek o 10,11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Licząc od stycznia do grudnia wyniosły one 1,522 mld NT, co przekłada się na wzrost o 4,48% rok do roku.

źródło: Digitimes