W 2021 roku rynek wchłonie ponad bilion elementów półprzewodnikowych

| Gospodarka Produkcja elektroniki

Według IC Insights całkowita liczba dostarczonych półprzewodników, w tym układów scalonych, elementów optoelektroniki, czujników i urządzeń dyskretnych (OSD), wzrośnie w 2021 r. o 13% do rekordowego poziomu 1,135 biliona jednostek. Byłby to trzeci przypadek, w którym liczba jednostek półprzewodnikowych przekroczyła bilion w roku kalendarzowym. Po raz pierwszy miało to miejsce w roku 2018.

W 2021 roku rynek wchłonie ponad bilion elementów półprzewodnikowych

Wzrost o 13% nastąpi po 3-procentowym wzroście w roku 2020. Przewiduje się, że od 1978 r., kiedy to dostarczono 32,6 mld jednostek, do 2021 r. roczna stopa wzrostu (CAGR) dla jednostek półprzewodnikowych wyniesie 8,6%. Wartość CAGR pokazuje również, że rynek napędzają nowe czynniki, które nadal wyłaniają się z popytu na coraz więcej półprzewodników.

W latach 2004-2007 dostawy półprzewodników przekraczały poziomy 400, 500 i 600 miliardów sztuk, nim światowy krach finansowy doprowadził do gwałtownego spadku dostaw w 2008 i 2009 roku. Wielkość dostaw przekroczyła 700 miliardów elementów w roku 2010, po szybkim wzroście o 25%. Kolejny silny wzrost - o 12% - nastąpił w 2017 r. i spowodował, że dostawy jednostek półprzewodnikowych przekroczyły poziom 900 miliardów, a próg jednego biliona pokonano w roku 2018.

Największa roczna stopa wzrostu w ciągu 43 lat wyniosła 34% w 1984 r., a druga co do wielkości wyniosła 25% w roku 2010 r. Dla kontrastu, największy roczny spadek wyniósł 19% w 2001 r., po upadku firm dot-com. Globalny krach finansowy i wynikająca z niego recesja spowodowały spadek dostaw półprzewodników zarówno w 2008, jak i 2009 roku - był to jedyny przypadek, w którym przez kolejne lata spadały dostawy jednostek.

Przewiduje się, że w 2021 r. komponenty OSD będą stanowić 67% wszystkich dostaw półprzewodników, w porównaniu do 33% w przypadku układów scalonych. Oczekuje się, że z 38% udziałem urządzenia dyskretne będą stanowić największą część dostaw półprzewodników, następnie optoelektronika - 26% oraz analogowe układy scalone - 18%. Kategorie produktów, które według prognoz odnotują największy wzrost liczby jednostek w 2021 r., to komponenty ukierunkowane na systemy sieciowe i chmurowe, systemy bezdotykowe, elektronikę samochodową (w tym systemy autonomiczne) oraz urządzenia, które są niezbędne do wdrażania technologii 5G.

źródło: DigiTimes