Elektronika mobilna napędza popyt na czujniki i optoelektronikę

| Gospodarka Aktualności

Według IC Insights rynek elementów optoelektronicznych, czujników, siłowników (aktuatorów) i półprzewodnikowych elementów dyskretnych (O-S-D) wzrośnie w 2021 roku o 18% - do 104,3 mld dolarów, z 88,3 mld w roku 2020. To dużo, bo rok wcześniej wzrost był rzędu 3%. Co ciekawe, komponenty O-S-D tworzą około 18% całkowitej sprzedaży półprzewodników, a za resztę - 82% - odpowiadają układy scalone.

Elektronika mobilna napędza popyt na czujniki i optoelektronikę

Od połowy lat 90. elementy z tej grupy mają stopniowo coraz większy udział w przychodach producentów półprzewodników, głównie ze względu na silny popyt na optoelektronikę (tworzącą prawie połowę wymienionych kwot) i czujniki. Sprzedaż OSD napędzają też urządzenia mobilne - w szczególności smartfony, które są napakowane aparatami cyfrowymi i czujnikami.

Zobacz również