Creotech Instruments będzie sprzedawał mikrosatelity

| Gospodarka Aktualności

Zarząd Creotech Instruments ogłosił zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym 14 stycznia 2022 roku zdecydują oni o podjęciu uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I. Spółka planuje pozyskać z emisji 40-50 mln zł, które w 50% przeznaczy na działania R&D w kluczowych projektach, a pozostałą część - na wzrost zdolności produkcyjnych i sprzedażowych. W dniu 29 listopada akcjonariusze Creotechu podjęli decyzję o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Creotech Instruments będzie sprzedawał mikrosatelity

Pozyskane środki pozwolą spółce ukończyć projekty badawcze dotyczące platformy mikrosatelitarnej HyperSat oraz segmentu komputerów kwantowych i rozwiązań dronowych, które zyskają poziom gotowości technologicznej TRL9, oznaczający możliwość pełnej komercjalizacji. Celem firmy jest umieszczenie na orbicie okołoziemskiej w 2023 roku pierwszego mikrosatelity opracowanego przez Creotech.

- Realizacja planów strategicznych Creotech Instruments na kolejne lata pozwoli umocnić firmę na pozycji lidera polskiego sektora kosmicznego oraz jednego z wiodących graczy na rynku europejskim. Ukończona
z sukcesem emisja akcji towarzysząca naszemu debiutowi na NewConnect istotnie przyspieszyła rozwój spółki – rozbudowaliśmy moce sprzedażowe i produkcyjne, ale przede wszystkim osiągnęliśmy istotne kamienie milowe w kluczowych projektach R&D, tj. HyperSat, EagleEye, Impact czy Grey. Wzrost spółki owocuje kolejnymi kontraktami, m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną i szeregiem innych zamówień, skutkujących już 100% obłożeniem wszystkich linii produkcyjnych na I kwartał 2022 roku. Chcemy iść o krok dalej i pozyskać środki, które pozwolą nam rozpocząć szeroką komercjalizację mikrosatelitów Creotech na rynku o wartości 11 mld USD, a następnie wejść do TOP8 producentów mikrosatelitów na świecie. Co więcej, w ciągu najbliższych 2–3 lat zamierzamy być wiodącym dostawcą danych do analizy ryzyka dla misji UAV oraz dostawcą pełnych systemów sterowania komputerami kwantowymi, jako jeden z kilku podmiotów na świecie - powiedział Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments S.A.

W zakresie projektów strategicznych firmy Creotech, kluczowy jest mikrosatelita EagleEye, którego umieszczenie na orbicie okołoziemskiej planowane jest na rok 2023. Jego celem będzie testowanie nowych technologii związanych z obserwacją Ziemi. Satelita powstaje na platformie HypeSat, umożliwiającej budowę satelitów obserwacyjnych, telekomunikacyjnych i naukowych o masach 10-60 kilogramów. Dane zebrane podczas obserwacji Ziemi mogą znaleźć zastosowania w takich obszarach, jak monitoring infrastruktury krytycznej, zasoby ropy, inteligentne rolnictwo, a także bezpieczeństwo. W 2024 roku, Creotech zamierza umieścić na orbicie kolejne mikrosatelity, przygotowywane wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną w ramach projektu PIAST.

źródło: Creotech

Zobacz również