Czy powstanie europejska sieć ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych?

| Gospodarka Zasilanie

Trzej wiodący europejscy producenci pojazdów użytkowych - Daimler Truck, Volvo Group oraz Traton Group ze swoimi markami Scania i MAN - podpisali wiążącą umowę na zainstalowanie i eksploatację w całej Europie wysokowydajnej publicznej sieci ładowania akumulatorów elektrycznych ciężkich pojazdów długodystansowych. Planowane przedsięwzięcie joint-venture, które ma być w równym stopniu własnością trzech stron, ma rozpocząć działalność w 2022 r. Utworzenie JV podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

Czy powstanie europejska sieć ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych?

Strony zainwestują łącznie 500 mln euro, co ma być największą dotychczasową inwestycją branży samochodów ciężarowych w infrastrukturę ładowania w Europie. Plan zakłada zainstalowanie i eksploatację co najmniej 1700 wysokowydajnych punktów ładowania na autostradach i w pobliżu, w ciągu 5 lat od utworzenia wspólnej spółki. Po utworzeniu joint venture partnerzy nadal będą konkurentami we wszystkich innych obszarach.

W przyszłości przewidywane jest znaczne zwiększenie liczby punktów ładowania dzięki pozyskaniu dodatkowych partnerów oraz finansowania publicznego. Przyszłe wspólne przedsięwzięcie ma działać pod własną identyfikacją korporacyjną z siedzibą w Amsterdamie.

Partnerzy postrzegają przedsięwzięcie jako przełom dla branży transportowej w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Niedawny raport branżowy, opublikowany w maju 2021 roku przez ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów - sugeruje stworzenie 15 tys. wysokowydajnych publicznych punktów ładowania nie później niż do 2025 roku oraz nawet 50 tys. takich obiektów do roku 2030. Sieć ładowania tworzona przez wymienionych potentatów ma być otwarta i dostępna dla wszystkich pojazdów użytkowych w Europie, niezależnie od marki, stanowiąc wyraźny sygnał do przystąpienia do podobnych działań dla wszystkich zainteresowanych stron.

źródło: Scania

Zobacz również