Projekty IoT napędzają rozwój w kluczowych branżach

| Gospodarka Aktualności

Czwarta doroczna, globalna ankieta IoT, przeprowadzona przez firmę Farnell w 2022 roku, potwierdza silny wzrost liczby rozwiązań z dziedziny Internetu Rzeczy oraz rosnącą liczbę wdrożeń opartych o sztuczną inteligencję, a także wskazuje na potrzebę współpracy z partnerami podczas tworzenia projektów IoT.

Projekty IoT napędzają rozwój w kluczowych branżach

Zaobserwowano znaczącą zmianę stosunku respondentów względem wdrażania sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence) w systemach IoT. Inżynierowie są znacznie lepiej zorientowani i skłonni do integrowania metod AI celem usprawniania produktów i zwiększania zwrotu z inwestycji we własne systemy. Badanie pokazało też rosnący trend nawiązywania współpracy partnerskiej, by przyspieszyć dostarczanie nowych rozwiązań IoT, oraz potwierdziło kontynuację trendu rozwijania technik związanych z Przemysłem 4.0. Dowiodło również, jak ważny jest wybór najlepszej platformy komunikacyjnej na wczesnym etapie procesu projektowania. Wyniki ankiety potwierdziły, że o ile liczba wdrożeń IoT wciąż silnie rośnie, nie ma żadnej najbardziej dominującej aplikacji tego typu. W poszczególnych branżach przyjmowanie IoT odbywa się na różne sposoby, choć w statystycznie podobnym tempie.

Ankieta pozwala zidentyfikować rynki, w których warto zacząć implementować technologie IoT. Badanie zostało zaprojektowane tak, by poznać stan branży w takiej postaci, w jakiej jest aktualnie postrzegana, tj. w czasach, gdy firmy i konsumenci coraz częściej przechodzą na rozwiązania oparte o IoT.

Kluczowe trendy określone na podstawie wyników tegorocznej ankiety to:

  • Systemy komunikacji i łączność zostały wskazane jako znacząca kwestia do brania pod uwagę podczas rozwijania projektów IoT. Wynika to z dostępności wielu różnych opcji, które muszą być kompatybilne ze środowiskiem użytego systemu. Wybór optymalnego rozwiązania - przewodowego, bezprzewodowego, opartego o Bluetooth, LoRaWAN czy inne technologie - stanowi wyzwanie.
  • Internet Rzeczy stosowany w systemach produkcji jest postrzegany przez 30% respondentów za podstawę zwiększania produktywności i już teraz można go uznać za wiodącą dziedzinę, w której wdraża się technologie IoT. Spośród wszystkich sektorów przemysłowych, personel produkcji wydaje się czuć najbardziej komfortowo z systemami IoT i przez to rynek produkcyjny pozostaje najciekawszym do obserwacji, w jaki sposób wdrażanie IoT postępuje.
  • Wzrost rozwiązań ze sztuczną inteligencją był w minionym roku eksponencjalny. Odsetek respondentów, deklarujących korzystanie w jakiś sposób ze sztucznej inteligencji, wzrósł z 39% w poprzednim roku do 56% w tym. Kolejne 26% twierdzi, że rozważy zastosowanie AI w przyszłości.
  • Prywatne usługi przechowywania i przetwarzania danych w chmurze tracą na popularności ze względu na zbyt dużą liczbę zalet płynących z sięgania po usługi jednego z trzech głównych dostawców infrastruktury chmurowej: AWS, Google czy Azure.

Względem roku 2021, w nowa edycja ankiety wykazała, że:

  • Innowacyjni i elastyczni dostawcy zaliczają się teraz do niezbędnych partnerów, koniecznych do utrzymania eksponencjalnego wzrostu w wielu bardzo różnorodnych aplikacjach, opracowanych i instalowanych celem wykorzystania dobrodziejstw IoT.
  • Przemysł 4.0 pozostaje głównym obszarem zastosowań, reprezentowanym przez 18% respondentów. Da się zauważyć również silny wzrost zastosowań IoT w systemach zarządzania energią – odsetek ten wzrósł z 10% w 2021 roku do 16% w roku obecnym. Wzrost cen energii na całym świecie, który nastąpił już po zakończeniu ankiety sugeruje, że zarządzanie energią może mieć jeszcze większe znaczenie w 2023 roku.
  • Firmy angażują się w rozwijanie IoT, gdyż widzą szanse na rozwój swoich działalności i na stawanie się liderami we własnych branżach. Jednakże badanie pokazało rosnący trend we współpracy z partnerami celem opracowywania rozwiązań IoT oraz coraz większe zapotrzebowanie na standaryzację i kompatybilność. Firmy coraz bardziej preferują takie podejście, zamiast tworzenia własnych, zamkniętych systemów.
  • Podejście do opracowywania i wdrażania IoT znacząco się zmieniło. Inżynierowie lepiej orientują się w technologiach i są znacznie bardziej entuzjastycznie nastawieni do korzyści przekładających się na szybsze zwroty z inwestycji po zastosowaniu IoT, szczególnie w systemach zarządzania energią.

Globalna ankieta IoT została przeprowadzona przez firmę Farnell w okresie od stycznia do marca 2022 roku. Wzięło w niej udział 2263 kwalifikujących się respondentów.

źródło: Farnell