Rosną wydatki firm na badania i rozwój

| Gospodarka Projektowanie i badania

Jak wynika z najnowszego badania firmy doradczej Bain & Company, wydatki firm na badania i rozwój będą rosły do 2026 roku średnio o 10% rocznie, pomimo wysokiej inflacji i niepewności na rynku. W 2026 roku osiągną one 2,72 bln euro wobec 1,85 bln w 2022. Prognoza odzwierciedla trend obserwowany we wcześniejszych latach.

Rosną wydatki firm na badania i rozwój

Między 2016 a 2021 rokiem wydatki na R&D, mierzone jako procent przychodu wzrosły o 23%, natomiast udział innych kategorii kosztowych - takich jak marketing i sprzedaż czy administracja - spadł odpowiednio o 10 i 5%. Prognozowany dalszy wzrost wydatków na badania i rozwój w największym stopniu będzie opierał się na inwestycjach w technologie cyfrowe.

Wzrost wydatków na prace badawczo-rozwojowe najczęściej deklarują przedstawiciele branży motoryzacyjnej, lotnictwa i obronności oraz energetyki. Inwestycje w technologie cyfrowe bazują głównie na rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i cloud computingiem. Firmy inwestują w B&R przede wszystkim w celu zwiększenia szybkości wprowadzania produktów na rynek, unowocześniania produkcji, tworzenia nowych produktów i rozwiązań, jak również wdrażania zasad ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG).

Największym wyzwaniem i czynnikiem spowalniającym rozwój są braki kadrowe. Aż 73% przedstawicieli badanych firm deklaruje, że brak wykwalifikowanej kadry inżynierskiej jest obecnie głównym problemem dla wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Najbardziej dotyka to firmy zajmujące się nowymi technologiami, a poszukiwani są szczególnie specjaliści z zakresu analiz danych i utrzymywania baz danych, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, a także programiści. Prawdopodobnie w najbliższych latach coraz większą popularnością cieszyć się będzie outsourcing i offshoring usług związanych z badaniami i rozwojem.

Firma Bain & Company realizowała badanie poświęcone R&D wśród ponad 500 przedstawicieli firm z różnych części świata, których roczne wydatki na ten cel przekraczają 25 mln dolarów. Wydatki 11% uczestników przekraczają 1 mld dolarów. Bain & Company udostępnia on-line "Engineering & RD Report 2023".

źródło: Bain & Company