W Warszawie powstanie Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa

| Gospodarka Aktualności

W czwartek 11 kwietnia 2024 r. wmurowano kamień węgielny pod Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej wartość to 207,9 mln zł. W budynku będą się znajdować laboratoria i sale dydaktyczne Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC).

W Warszawie powstanie Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa

Centrum będzie odpowiadało na bieżące potrzeby związane z kształtowaniem coraz wyższych kompetencji studentów, przyszłych specjalistów-oficerów oraz kadry eksperckiej Wojska Polskiego. Inwestycja realnie wesprze potrzeby Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa będzie składać się z dwóch czterokondygnacyjnych części połączonych szklanym łącznikiem. Powierzchnia użytkowa obiektu to niemal 9500 m². Część A przewidziana jest dla Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa MON, a część B dla Wydziału Cybernetyki WAT.

W obiekcie znajdą się m.in.: Cyberpoligon – laboratorium gier wojennych, Cyber Center of Excellence (CCOE), laboratorium systemów śledzenia obiektów pola walki z pomieszczeniem technicznym, laboratoria symulacji wirtualnej w systemach zarządzania polem walki, laboratorium systemów mobilnych, laboratorium systemu zdolnościowego z przeznaczeniem na Analityczne Centrum Gier i Analiz Strategicznych oraz laboratorium informatyczne. Zostaną tu również ulokowane pracownie technologiczno-wytwórcze, m.in. pracownia obwodów drukowanych, druku 3D i obróbki precyzyjnej.

Obiekt będzie posiadał serwerownie, sale wykładowe, centrum konferencyjne oraz pomieszczenia techniczne i socjalne. Atrakcyjnym elementem będzie kopuła, w której znajdzie się pomieszczenie z ekranem w formie półsfery o promieniu 6 m, wyposażone w symulator wirtualny, generatory obrazu, procesor obrazu, projektory, nagłośnienie i stanowiska komputerowe oraz ekrany.

Otwarcie Centrum stworzy nowe możliwości kształcenia dla Wydziału Cybernetyki WAT – jednego z pierwszych wydziałów akademickich w kraju, który uruchomił kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Aktualnie wydział kształci kadry dla utworzonych na początku 2022 r. Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, gdzie trafiają jego wszyscy wojskowi absolwenci. Centrum posłuży również do realizowania specjalistycznych kursów, jak: administracja sieciami teleinformatycznymi i zarządzanie bazami danych, eksploatacja systemów teleinformatycznych i administrowanie sieciami, technologie symulacji wirtualnej w szkoleniu załóg wozów bojowych oraz technologie symulacji wirtualnej w doskonaleniu umiejętności planowania i prowadzenia działań bojowych.

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutuje na studia wojskowe i studia cywilne.

Umowa na roboty budowlane Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa została podpisana 11 października 2023 r. z firmą Unibep S.A. Budynek ma powstać w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dla spółki Unibep to kolejna realizacja dotycząca rozbudowy infrastruktury Wojskowej Akademii Technicznej. Na początku 2023 roku firma przekazała do użytku Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Elektroniki WAT.

źródło: Wojskowa Akademia Techniczna