Schneider Electric i BitSight będą współpracować przy wykrywaniu cyberzagrożeń

| Gospodarka Aktualności

Firmy Schneider Electric i BitSight ogłosiły nawiązanie strategicznego partnerstwa w celu opracowania pierwszej globalnej technologii operacyjnej (Operational Technology – OT) w zakresie identyfikacji ryzyka i analizy zagrożeń cybernetycznych. Zwiększy to możliwości wykrywania wrażliwości OT poprzez identyfikację błędnie skonfigurowanych podłączonych urządzeń oraz poprawi ogólne bezpieczeństwo klientów i partnerów w środowisku OT.

Schneider Electric i BitSight będą współpracować przy wykrywaniu cyberzagrożeń

W ostatnich latach notowane jest zwiększone zainteresowanie atakami na obiekty przemysłowe i elementy infrastruktury krytycznej. Schneider Electric i BitSight postrzegają swoje partnerstwo jako ważny krok w dalszym dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i odporności na tym polu – poprzez wykrywanie ujawnionych w Internecie protokołów OT i skuteczniejsze umieszczanie ich na mapie cyberzagrożeń.

Możliwości uzyskane dzięki temu partnerstwu pozwolą na pozyskanie danych niezbędnych do zidentyfikowania ważnych obszarów koncentracji ryzyka i prowadzenia dalszych inicjatyw naprawczych. Prace skupione na identyfikacji i ograniczaniu ryzyka w całej domenie OT nie są przypisane jedynie do firm BitSight i Schneider Electric. Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich dostawców OT, którzy chcą dzielić się informacjami o swoich produktach w celu poprawy skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom.

Schneider Electric, jako światowy lider w zakresie automatyki i cyfrowej transformacji zarządzania energią, połączy gromadzoną przez lata działalności wiedzę na temat protokołów i systemów OT z oferowanymi przez BitSight możliwościami wykrywania i zarządzania podatnościami na cyberzagrożenia. Wspólny wysiłek obu firm ma na celu wygenerowanie krytycznych spostrzeżeń niezbędnych do proaktywnego monitorowania bezpieczeństwa obserwowanych z zewnątrz zagrożeń dla społeczności OT. Efektem współpracy będzie wzmocnienie bezpieczeństwa przemysłowego i zapewnienie lepszego wglądu w infrastrukturę przemysłową i urządzenia systemów sterowania przemysłowego (ang. Industrial Control System – ICS), które mogą być narażone na cyberataki.

źródło: Schneider Electric