Jakie grupy produktów omawiamy w raporcie?

Rys. 11. Najpopularniejsze w kraju marki zagraniczne związane z aparaturą dla energetyki

Mierniki energetyczne to grupa przyrządów pomiarowych służąca przede wszystkim do kontroli instalacji elektrycznych, w szczególności po to, aby uzyskać pewność bezpiecznego ich działania. Zagadnienia te obejmują więc pomiary rezystancji izolacji za pomocą wysokiego napięcia pomiarowego, sprawdzanie działania, pomiar czasu i prądu zadziałania dla wyłączników różnicowoprądowych. W dalszej kolejności są to pomiary rezystancji uziemienia metodą dwu-, trzy- lub czterobiegunową za pomocą prądu zmiennego o różnych częstotliwościach oraz wyznaczanie rezystywności gruntu.

Podstawowym pomiarem ochronnym jest również sprawdzenie impedancji i rezystancji pętli zwarcia. Na podstawie otrzymanego wyniku obliczany jest prąd zwarciowy, a pomiar może odbywać się bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych. Aparatura do pomiaru parametrów pętli podaje również składowe impedancji, czyli reaktancję, rezystancję i kąt fazowy pętli zwarcia. Mierniki tej grupy sprawdzają także ciągłość przewodu PE przed pomiarem oraz mierzą spodziewaną wartość napięcia dotykowego.

Mniej popularne funkcje obejmują sprawdzenie kolejności faz, pomiar małych rezystancji prądem stałym oraz kontrolę pobieranej przez odbiorniki energii. W grupie przyrządów energetycznych klasyfikowane są także mierniki, takie jak testery, wskaźniki kolejności faz, mierniki okablowania, mierniki prądów upływu metodą cęgową, przeznaczone szczególnie do pracy w miejscach trudnodostępnych oraz sprzęt do kontroli jakości napięcia zasilającego, którą określamy za pomocą takich parametrów jak: długoterminowa stabilność wartości napięcia, wahania, zniekształcenia, zmiany częstotliwości lub przerwy w dostawach.

dr inż. Sławomir Kowalczyk

dyrektor ekonomiczno-handlowy w firmie Lumel

  • Jak silna jest konkurencja na rynku aparatury energetycznej?

Konkurencja również i w obszarze mierników jest bardzo silna zwłaszcza w obszarze dostawców Unii Europejskiej, która gwarantuje swobody przepływ towarów i usług. Jeżeli chodzi o dostawców poza unijnych niewątpliwie duży wpływ na to ma kurs walut obcych i jego oddziaływanie na prowizje firm jedynie dystrybuujących produkty.

  • Jakie trendy są warte zauważenia, co jest istotne na tym rynku?

Zauważalnym trendem, nie tylko w obszarze pomiarów, jest wykorzystanie transmisji danych bazując na rozwiązaniach przewodowych i coraz częściej przy zastosowaniu technik bezprzewodowej transmisji danych. Istotna jest też aplikacyjność urządzenia wynikająca z jego funkcjonalności sprzętowej i programowej oraz relacja ceny do możliwości, jakie daje samo urządzenie. Stąd większość decyzji o zakupach podyktowanych jest wysoką jakością, konkurencyjną ceną, funkcjonalnością dopasowaną do potrzeb oraz silną marką takich produktów.

  • Które branże w kraju są największymi odbiorcami mierników tego typu?

Niewątpliwie branże najbardziej energochłonne, czyli np. przemysł hutniczy, maszynowy, chemiczny, przetwórczy i oczywiście przemysł energetyczny. Coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem mierników obserwujemy również w grupie odbiorów administrujących budynkami użyteczności publicznej.

  • Jakie są czynniki sprzyjające rozwojowi rynku energetycznej aparatury w Polsce?

Najistotniejszy jest ciągły wzrost cen energii i szukanie sposobów optymalizacji związanych z tym wzrostem kosztów. Równie ważnym czynnikiem jest rosnąca u odbiorców energii świadomość o współzależności parametrów jakości energii i związanej z tym efektywności energetycznej procesów produkcyjnych rozważanych głównie w świetle parametrów ekonomicznych.

Analizatory rejestrują i analizują parametry dla 3- fazowych systemów zasilania i mierzą napięcia, prądy, mocy, współczynnik mocy, energię, analizują harmoniczne, dokonują analizy statystycznej, migotania i innych anomalii. Z pewnością możliwości pomiarowe takiej aparatury są imponujące, a duża uniwersalność powoduje, że mierniki te są postrzegane jako lider technologiczny rynku aparatury pomiarowej dla energetyki.

Tabele z prezentacją ofert

Tabela 4. Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

Tradycyjnym uzupełnieniem analizy rynku jest zestawienie ofert handlowych w tabelach 1 i 2. W stosunku do poprzedniej edycji poświęconej tej grupie wyrobów naszego raportu, konstrukcja tabeli została uproszczona. Więcej miejsca poświęciliśmy na scharakteryzowanie potencjału firmy oraz stopnia jej zaangażowania w tej tematyce, rezygnując ze szczegółów technicznych i podawania parametrów.

Opis w zasadzie ogranicza się do wymienienia, czy dane typy mierników lub funkcjonalności są w ofercie lub czy ich nie ma. W tabeli 3 zamieszczamy tradycyjnie dane kontaktowe do firm, które przysłały nam wypełnione ankiety. Zestawienie obejmuje ponad 20 firm, co pozwala uznać je za reprezentatywne dla tej branży.

Robert Magdziak

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym
przeprowadzonym wśród producentów, dystrybutorów i innych firm działających w branży aparatury pomiarowej w Polsce.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również