Ekologia i bezpieczeństwo

Ekologiczność materiałów do produkcji to cecha coraz bardziej pożądana i poszukiwana przez klientów. Ma ona wymiar ekonomiczny i praktyczny, bo chęć do bycia ekologicznym bez względu na rachunek ekonomiczny niestety jest w zdecydowanej mniejszości. Dlatego w aspekcie produkcji elektroniki oznacza ona mniej resztek i pozostałości wymagających czyszczenia. To także brak konieczności specjalistycznej utylizacji, mniejsze zużycie materiału w przeliczeniu na jednostkę produkcyjną. Ekologia w materiałach to także mniejsza zawartość substancji szkodliwych, np. lotnych związków organicznych, a przez to prowadzi do mniej restrykcyjnych wymagań w zakresie zapewnienia wentylacji, krótszy czas suszenia lub brak wymogu stosowania silnych środków ochrony osobistej u pracowników. Po stronie ekonomicznej ekologia to np. niższa temperatura procesu technologicznego (np. dla stopów lutowniczych z indem), co prowadzi do mniejszego zużycia energii, brak wykorzystywania szkodliwych dla środowiska składników oraz rezygnacja z dodatków takich jak np. metale ziem rzadkich lub te, które są wydobywane na świecie w strefach, gdzie nie przestrzega się praw człowieka i ochrony środowiska (mineral confl icts). W ofertach dostawców materiałów do produkcji jest coraz więcej takich produktów, co przekonuje, że rynek rozwija się w takim kierunku.

Jaka jest aktualna koniunktura na rynku?
 
Porównując aktualne warunki biznesowe panujące w branży zaopatrzenia elektroniki w materiały do produkcji pokazane na wykresie z tym, co działo się w ubiegłym roku, nietrudno dostrzec wyraźne pogorszenie nastrojów. Aż jedna trzecia odpowiedzi, naszej ankiecie dotyczyła wskazania, że warunki biznesowe są kiepskie, dla połowy, że są jedynie zadowalające. Jest to ewidentny wpływ na biznes panującej epidemii. Ankiety otrzymywaliśmy w pierwszych dniach kwietnia, a więc jest to zestawienie ocen, gdy zagrożenie już się nasiliło.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również