Przegląd ofert dostawców

Zestawienie ofert dostawców tytułowych produktów pokazane zostało w tabeli 1. Przegląd ofert ma charakter ogólny, ilustrujący, czy dana grupa jest w ofercie danego dostawcy, czy nie. Znaczna szerokość asortymentowa omawianego rynku niestety nie daje szans wyróżnić więcej szczegółów i stąd informacje zawarte w tabeli mają jedynie charakter wstępnego wskaźnika do dalszych pytań ofertowych. Niezbędne dane kontaktowe załączamy w tabeli 2.

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród dostawców materiałów do produkcji elektroniki w Polsce.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również