Co trzeba mieć, aby badać jakość oświetlenia LED?

Aby móc weryfikować jakość światła dostarczanego przez oświetlenie ledowe, konieczna jest odpowiednia aparatura pomiarowa. Wiele wielkości fizycznych można zmierzyć z dużą dokładnością i małym kosztem. Przykładem może być napięcie, rezystancja, temperatura. Mierniki służące do tego celu są tanie, powszechnie dostępne, bardzo precyzyjne, a wynik pokazywany na wyświetlaczu nie sprawia nikomu problemów z interpretacją. Gorzej jest z wielkościami fizycznymi, takimi jak wilgotność, stężenie gazów, ale tutaj także oferta rynku jest bogata i nawet dysponując niewielką sumą, można skompletować całkiem sensowne instrumentarium.

Jeśli chodzi o pomiary światła, to niestety sytuacja jest znacznie trudniejsza. Przyrządy pomiarowe są znacznie bardziej kosztowne, co wynika z tego, że są to urządzenia skomplikowane, precyzyjne i często o unikatowych właściwościach. Rynek aparatury do pomiarów optycznych jest drobnym ułamkiem tego, co mamy w zakresie pomiarów elektrycznych, przez co producentów jest znacznie mniej. Firmy te nie mogą też rozłożyć kosztów inżynierskich na dziesiątki tysięcy mierników, co czyni inwestycję trudniejszą finansowo. Pomiary optyczne są też trudniejsze od strony merytorycznej, bo sam wynik trzeba umieć odnieść do wymagań aplikacyjnych, porównać z innymi produktami i wiedzieć, czy różnica ma jakiekolwiek znaczenie.

Główne czynniki sprzyjające rozwojowi rynku #3
 
Za czynniki biznesowe sprzyjające rozwojowi rynku i pozytywnie oddziałujące na wzrost uznano coraz niższe ceny w przeliczeniu na otrzymywaną wartość/jakość techniczną i funkcjonalność użytkową, duże możliwości związane z integracją, aplikacją, sterowaniem oświetleniem ledowym, a także to, że świadomość ekologiczna społeczeństwa się zwiększa. Klienci chcą oszczędzać energię i słusznie kojarzą, że oświetlenie diodowe pozwala prosto zyskać obniżkę w wydatkach. Za istotne kryterium uznano także to, że rynek związany z oświetleniem LED jest coraz większy, co wynika z większej liczby aplikacji specjalistycznych (przemysłowych, medycznych i podobnych).

Kolejny problem z pomiarami źródeł optycznych jest taki, że potrzebna jest interdyscyplinarna wiedza z zakresu elektroniki (np. zasilanie), optyki (kształtowanie wiązki światła), fizyki. Przydaje się też znajomość chemii, procesów związanych z badaniami starzeniowymi, estymacją żywotności i innymi zagadnieniami. Słowem – nie jest tak łatwo, jak z napięciem.

Podstawowym przyrządem jest spektrometr pozwalający na pomiar skorelowanej temperatury barwowej (CCT) i współczynnika reprodukcji barw (CRI). Do niego trzeba dokupić kulę całkującą wraz z osprzętem, aby badać wydajność świetlną. Ten zestaw minimum można dalej rozbudowywać o sprzęt do badań klimatycznych, starzeniowych, kamerę termowizyjną itp. Do utrzymywania aparatury w stanie jakości metrologicznej niezbędne są wzorce itd.

Jak można ocenić warunki biznesowe panujące w branży oświetlenia w 2022 roku? #4
 
Pytani w naszych ankietach o warunki panujące na rynku oświetlenia LED w 2022 roku specjaliści ocenili je jako zadowalające lub dobre. Oświetlenie LED-owe jest dzisiaj sposobem na uzyskanie oszczędności zużycia energii elektrycznej. Lampami diodowymi powszechnie zastępuje się dzisiaj świetlówki, co pozwala mniej więcej dwukrotnie obniżyć pobór mocy i mieć oszczędności w opłatach już po roku, dwóch od zmiany. Takie możliwości dostrzega dzisiaj wiele firm, co pozytywnie przenosi się na sprzedaż i tym samym na pokazany na wykresie pozytywny wydźwięk sytuacji w branży oświetleniowej.

Migotanie jest coraz mniejszym problemem

Jeszcze kilka lat temu migotanie źródeł światła było częstą przypadłością tanich źródeł. Minimalna bezwładność diod powoduje, że tętnienia napięcia zasilającego wywołane kiepską filtracją lub złą korekcją współczynnika mocy przenoszą się na wahania strumienia świetlnego. Nie tylko chodzi o zmiany w takt częstotliwości sieci zasilającej 50/100 Hz, ale także te o wyższej częstotliwości, które jest wynikiem działania PWM.

Metodą zapewnienia małego poziomu migotania źródeł światła jest użycie zasilaczy dobrej jakości, a więc takich o stabilnym napięciu wyjściowym, które nie tylko nie mają tętnień związanych z konwersją energii i korekcją PFC, ale także charakteryzują się dobrą dynamiką tj. stabilnością napięcia wyjściowego przy dużych zmianach prądu obciążenia. Gdy dynamika jest kiepska, czyli napięcie wyjściowe przy skokowym wzroście obciążenia znacząco się obniża, migotanie pojawia się także przy regulacji jasności. Ponad rok temu weszła w życie kolejna rewizja dyrektywy Ekoprojektu, która wymusza kontrolowanie przez dostawców oświetlenia zjawiska migotania. Poprawiła się też jakość zasilaczy ledowych dostępnych na rynku oraz scalonych rozwiązań driverów wykorzystywanych w modułach i oprawach zintegrowanych. Szersza oferta i dobre parametry zasilaczy specjalizowanych powodują, że migotanie światła przestaje być problematyczne w produktach nowych. Z czasem wysychanie kondensatorów przypomina o problemie z migotaniem, ale to zwykle już jest wówczas problem użytkownika, a nie sprzedawcy.

Jaka jest aktualna koniunktura w tym sektorze rynku? #5
 
Aktualna koniunktura w branży oświetlenia LED oceniona została jako zadowalająca lub dobra, a więc w przybliżeniu ocena sytuacji bieżącej wypadła tak samo, jak dla zilustrowanego na drugim wykresie zestawienia obejmującego cały 2022 rok. Taki stabilny i dobry rezultat w warunkach dużej konkurencji, przy cały czas jeszcze długich czasach dostaw i ogólnie trudnej sytuacji, można odczytywać wyłącznie pozytywnie. Rynek oświetleniowy ciągle się rozwija i jest widoczna potrzeba coraz bardziej zaawansowanego, specjalizowanego oświetlenia do specyficznych zastosowań.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również