Oświetlenie LED

Oświetlenie LED to nie tylko diody. Nowoczesna oprawa oświetleniowa wymaga zasilania, układu optycznego, chłodzenia oraz istotnych drobiazgów, takich jak regulacja jasności, barwy lub komunikacji. W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskują nie tylko same źródła LED i oprawy oświetleniowe, ale przede wszystkim systemy zasilania i sterowania. Coraz bardziej liczy się integracja wszystkich komponentów w całość, aby razem dało to nowoczesny i funkcjonalny produkt.

Pozytywnym zjawiskiem wspierającym branżę oświetlenia LED jest to, że mamy w kraju licznych producentów, z czego wiele tych firm zajmuje się rozwiązaniami specjalistycznymi, o dużej funkcjonalności i jakości.

Podobnie jak w wielu innych branżach zmagają się one z tanimi produktami importowanymi z Dalekiego Wschodu. Szansy szukają w dużej specjalizacji, produktach o atrakcyjnym wzornictwie lub tworząc projekty dopasowane ściśle do obiektów lub urządzeń. Częścią rynku oświetlenia diodowego są też firmy EMS-owe.

Najważniejsze cechy LED brane pod uwagę przy kupnie
 
Kupujący produkty oświetleniowe najwięcej uwagi poświęcają ich parametrom technicznym, jakości oraz niezawodności. Niska cena jest na trzecim miejscu tylko dlatego, że pytanie w ankiecie dotyczyło aplikacji profesjonalnych. Poza wymienionymi kryteriami dość duża liczba wskazań była na krótki czas dostawy, który w ostatnim roku stała, się ważny nie tylko z uwagi na pandemię, ale na ogólne procesy w logistyce towarów oraz kolejki wywołane dużym popytem. Połowę skali na wykresie przekroczyło jeszcze znaczenie wsparcia technicznego.

Rozwój rynku kieruje się dzisiaj w stronę zastosowań specjalistycznych, bo branża konsumencka nie daje już wielu możliwości.

Innowacyjne rozwiązania to np. lampy przemysłowe, budynkowe, z certyfikatami Atex, DNV, górniczymi, GOST-R, z wbudowaną "inteligencją" sterowania i komunikacji w sieciach mesh, o wysokiej jakości światła (oddawanie kolorów, temperatura barwowa) i podobne. Spory potencjał ma oświetlenie biurowo-budynkowe o nowoczesnym i modnym wyglądzie, które pozwala nadać pomieszczeniom indywidualny charakter i zapewnić wysoką funkcjonalność. Oprawy tego typu mają dużą powierzchnię świecącą, dzięki czemu nie wywołują cieni i nie męczą oczu, a poza tym można je wbudować w sufit lub ściany.

Przeniesienie ciężaru rozwoju rynku w taką stronę jest w części efektem tego, że klienci kupujący oświetlenie LED do zastosowań pozakonsumencko-domowymi stawiają na jakość i trwałość produktów i interesują się innowacyjnymi projektami. To zainteresowanie jakością i funkcjonalnością nie bierze się z przypadku, można je traktować jako odpowiedź rynku na zalew tanich produktów z Azji.

Mateusz Jaromin


LED Power Supply Director, MPL Power Elektro

  • Jaka jest atrakcyjność LED-ów z punktu widzenia działalności dystrybucyjnej?

Importer LED-ów, często twórca własnej marki, chcący uchodzić za poważnego, godnego zaufania i takiego, z którym można budować długotrwałe relacje, winien spełniać szereg warunków. Prowadzenie działalności dystrybucyjnej zorientowanej na długofalowe generowanie zysków, wymaga od podmiotów prowadzących taką działalność m.in. zapewnienia dostępności szerokiej gamy produktów w odpowiednich ilościach (a więc posiadania sporego magazynu), profesjonalnej kadry, potrafiącej wypracować dobre relacje z dostawcami, umiejącej zbudować atrakcyjną ofertę oraz zachęcić do skorzystania z niej szerokie grono klientów. Do tego dochodzi zdolność do udzielania kredytów kupieckich oraz rzetelnego wywiązywania się z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji. Przedsiębiorcy zdolni do zapewnienia wszystkich tych warunków, istotnie mogą uznać handel LED-ami jako atrakcyjny sektor rynku. Jednocześnie atrakcyjność ta jest ograniczona m.in. poprzez dynamiczne zmiany technologii i co za tym idzie, parametrów technicznych produktów opartych na diodach LED. By nadążyć za postępem technologicznym, importerzy muszą być w stałym kontakcie z producentami, być otwarci na zmiany, optymalizować swoje zasoby magazynowe, a także wyprzedzać (z powodu długiego czasu realizacji) trendy panujące na rynku. Biorąc powyższe pod uwagę, atrakcyjność LED-ów z punktu widzenia działalności dystrybucyjnej oceniłbym jako umiarkowaną.

  • Jaka jest konkurencja na rynku w tym obszarze?

Konkurencja w obszarze LED ma miejsce i bywa silna, lecz w ujęciu długofalowym, poza samym produktem, którego jakość i parametry techniczne bezsprzecznie są bardzo istotne, liczą się takie wartości jak dostępność natychmiastowa lub płatność z odroczonym terminem. Ważna jest również umiejętność zapewnienia wsparcia w sytuacjach spornych czy kryzysowych (np. pomoc w przypadku awarii, analiza jej przyczyn i wypracowanie rozwiązania). Nie każdy podmiot działający na rynku jest w stanie to wszystko zapewnić. Nietrudno trafić na atrakcyjną cenowo ofertę, lecz bez wartości dodanych, opisanych powyżej, jej atrakcyjność może okazać się pozorna. Dlatego jestem zdania, że tylko firmy z wieloletnim doświadczeniem, kapitałem, wykwalifikowaną kadrą są w stanie zapewnić optymalne warunki dla kontrahentów w tym obszarze.

Wszystko dzisiaj jest "smart", oświetlenie także

Pojawiające się na rynku oświetlenie LED- owe ma coraz wyższą funkcjonalność w porównaniu do tradycyjnych źródeł, a niektóre żarówki i oprawy można już określać mianem inteligentnych. Lampy takie można łączyć w sieć za pomocą protokołu komunikacyjnego DALI, co umożliwia dalsze oszczędności poprzez dopasowywanie parametrów oświetlenia do aktualnych potrzeb, selektywne wyłączanie/ włączanie, regulację jasności. Oprawy są integrowane ze zdalnym sterowaniem opartym na transmisji przewodowej lub bezprzewodowej, co pozwala na bieżący monitoring oraz inteligentne sterowanie oświetleniem za pomocą pilota lub smartfona. Ponieważ LED- y nie mają bezwładności świetlnej, a częste gaszenie i zapalanie nie powoduje pogorszenia trwałości, mogą być tworzone systemy oświetlenia na żądanie, a więc zapalającego się tylko na chwilę i w danym miejscu, gdy jest to potrzebne, np. z wykorzystaniem zintegrowanego czujnika ruchu PIR. Inteligentne lampy pozwalają na zaprogramowanie czasu włączenia i wyłączenia, ustawienie temperatury barwowej i jasności.

Główne czynniki negatywne dla rynku oświetlenia LED
 
Za najbardziej istotne czynniki negatywne dla rynku oświetlenia uznano silną konkurencję i obecność wielu dostawców takich produktów. Ponieważ niewiele mniejsze wskazania padły na to, że problemy tworzą wyroby o złej jakości, można przypuszczać, że w sumie chodzi o importerów najtańszych urządzeń z Dalekiego Wschodu, którzy konkurują ceną i niczym więcej. Trzeci istotny czynniki, to trudność w ocenie produktów i ich porównywaniu, która wynika z konieczności posiadania skomplikowanej i drogiej aparatury pomiarowej oraz wiedzy klientów na temat, jak pojęcie to rozumieć w zakresie oświetlenia.

Budowanie świadomości rynku

Aby zaawansowane produkty o wysokiej jakości przebijały się na rynku i były wybierane przez klientów jako te bardziej wartościowe, musi za nimi iść większa świadomość rynku, wiedza kupujących na temat, jak te dobre cechy weryfikować, na co zwracać uwagę oraz co jest istotne, a co nie. Jak wynika z naszego badania ankietowego z tą świadomością nie jest najlepiej, bo czynnik ten jest wskazywany jako jeden z najważniejszych hamulców dla rozwoju (patrz wykresy). Z tej przyczyny w tym opracowaniu koncentrujemy się głównie na aspektach technicznych oświetlenia diodowego. Opisujemy mniej znane zagadnienia, wyjaśniamy prostym językiem szczegóły związane z parametrami optycznymi, bo chcemy razem z innymi specjalistami budować tę wiedzę rynku. Wiemy też, że o fachowe publikacje nie jest łatwo i dlatego staramy się pomóc.

Produkty o złej jakości – temat wiecznie aktualny

Jednym z większych problemów trapiących rynek oświetlenia ledowego jest to, że wiele produktów to po prostu tandeta. W przypadku źródeł światła słabe parametry to głównie mała wartość współczynnika reprodukcji barw testowych CRI, brak powtarzalności tj. duże rozrzuty między kolejnymi diodami oraz mała trwałość, czyli szybki spadek wartości strumienia świetlnego w czasie. Ten ostatni parametr jest prawdopodobnie najrzadziej definiowany, a szkoda, bo przecież decyduje o opłacalności wielu inwestycji.

Zasadniczym problemem z oceną źródeł światła jest to, że przeciętny konsument nie ma żadnych narzędzi do weryfikacji tego, co podaje producent na etykiecie. W praktyce jest jeszcze gorzej, bo parametrów podaje się niewiele, te niewygodne pomija lub zbywa jakimś uogólnieniem, np. Ra>70. Na taśmach LED-owych logotyp producenta jest rzadkością, tak samo jak symbol produktu, a pojęcie karty katalogowej ze specyfikacją jest znane tylko nielicznym.

Sytuacja w zakresie jakości produktów do zastosowań przemysłowych jest lepsza, ale niestety oświetlenie ma ogromną część wspólną dla różnych branż i często aplikacje konsumenckie przeplatają się z profesjonalnymi w określonych miejscach lub u klientów i tym samym zła jakość jednych wyrobów ciąży na postrzeganiu innych. Podobnie jest z poziomem cen i oczekiwaniami kupujących, które też bywają podatne na stereotypowe podejście.

Najważniejsze cechy oświetlenia LED od strony technicznej
 
Najważniejsza jest duża wydajność światła z jednostki mocy zasilającej, bo ona decyduje o opłacalności ekonomicznej inwestycji i oszczędnościach. Drożejąca energia elektryczna, coraz trudniejsze warunki panujące w gospodarce cały czas utrzymują ten czynnik ekonomiczny na szczycie zestawienia. Podobne znaczenie ma też długi czas pracy, który uplasował się na drugiej pozycji. On też jest głównym czynnikiem w kalkulacji całkowitych kosztów posiadania produktu. Po ustaleniu opłacalności zaczyna się badanie jakości światła, a więc oddawania barw, powtarzalności i stabilności działania, a na koniec pod uwagę brane są wszystkie dodatki, takie jak zasilanie oraz to jak całość składowych tworzących oprawę oświetleniową została połączona (zintegrowana).

Jakość reprodukcji barw, czyli CRI

Głównym problemem tanich diod LED o kolorze białym, które są przeznaczone do celów oświetleniowych, jest reprodukcja barwy czerwonej.

Uzyskanie wysokiej wartości współczynnika CRI (Color Rendering Index) wymaga takiego przygotowania charakterystyki widmowej, żeby emisja źródła nie była "punktowa", ale była odpowiednio rozłożona w całym widmie widzialnym, od fioletu po głęboką czerwień. Rozkład energii promieniowania w widmie widzialnym (SPD, Spectral Power Distribution) musi odpowiadać czułości oka ludzkiego oraz specyfice postrzegania oświetlenia przez człowieka (tzw. charakterystyka obserwatora).

Nie wystarczy "złożyć" białego światła z trzech barw podstawowych za pomocą diody RGB z trzema chipami, gdyż wygenerowane trzy prążki nie zapewnią równomiernego pokrycia całego zakresu widzialnego. Dlatego w zastosowaniach oświetleniowych wykorzystywane są diody świecące w kolorze niebieskim lub fioletowym. Ich światło pobudza do świecenia luminofor, którym struktura półprzewodnikowa LED jest od góry przykryta. Dopiero warstwa tego materiału świeci w kolorze białym. Podobnie działają świetlówki, które wykorzystują zjawisko pobudzania luminoforu świecącego na biało za pomocą emisji w ultrafiolecie zachodzącej w parach rtęci pod niskim ciśnieniem.

Cienka warstwa luminoforu niedokładnie zasłania strukturę LED, co wywołuje wzrost emisji w zakresie barw niebieskich. W tanich diodach światło to przebija przez tę warstwę i wywołuje silny pik w zakresie krótszych długości fal. W konsekwencji relatywna emisja w całej reszcie charakterystyki widmowej staje się mniejsza, a takie zakłócenie w konsekwencji prowadzi do nierównomierności i pogorszenia parametrów takich jak CRI (patrz ramka).

Istotne czynniki sprzyjające rozwojowi rynku nowoczesnego oświetlenia
 
Najistotniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi rynku oświetlenia ledowego to malejące ceny takich rozwiązań, a także to, że rynek się poszerza zarówno w obszarze produktów konsumenckich, jak i profesjonalnych. Produkty przyciągają konsumentów funkcjonalnością oraz doskonałymi parametrami, których tradycyjne oświetlenie nie było w stanie zapewnić. Rynek rozwija się także dzięki regulacjom UE, narzucającym konieczność wymiany oświetlenia na energooszczędne, blokującym możliwość sprzedaży zwykłych żarówek oraz coraz większej świadomości konsumentów. Warto też wymienić to, że dzięki LED-om oferta produktowa rynku znacznie się poszerzyła, bo są tu znacznie większe możliwości integracji, miniaturyzacji, a swoboda konstrukcyjna jest nieporównywalnie większa.

Poza tym używany w diodach luminofor jest mieszaniną wielu minerałów, z których każdy świeci w określonym zakresie (barwie). Wszystkie te materiały, połączone lepiszczem w formie mieszaniny ziarenek, pobudzane są wspólnie przez światło niebieskie wytwarzane przez strukturę półprzewodnikową. Aby światło dostarczane przez luminofor było wysokiej jakości, a więc charakteryzowało się dużą wartością współczynnika CRI, proporcje składników i użyte minerały muszą zostać precyzyjnie dobrane. Największy problem jest z składnikiem od barwy czerwonej, bo luminofor w tym kolorze bazuje na pierwiastkach ziem rzadkich i jest drogi. Dodatkowo konwersja emisji niebieskiej z LED-a na czerwoną jest mniej wydajna od tej dla innych barw. Można w uproszczeniu wyjaśnić to tym, że różnica długości fali między pobudzeniem niebieskim, a emisją czerwoną jest znacznie większa niż dla np. barwy zielonej. W diodzie wystarczy więc do efektywnego działania mała ilość składowej luminoforu niebieskiego i zielonego, bo ma on dużą wydajność, ale trzeba użyć dużo ziaren czerwonych, bo tu konwersja długości fali jest znacznie gorsza.

Efekt opisanych powyżej zjawisk jest taki, że współczynnik CRI diod psuje w 80‒90% reprodukcja czerwieni. Pozostałe problemy z małym CRI to efekt źle dobranych proporcji między minerałami luminoforu, który wywołuje pofalowanie charakterystyki widmowej i przebijanie emisji niebieskiej z półprzewodnika na spodzie.

Flicker, czyli migotanie

Kolejnym parametrem wyraźnie różnicującym kiepskie oraz dobre źródła światła LED jest migotanie. W przypadku źródeł wolframowych nie było z tym większego kłopotu, bo nawet przy zasilaniu żarówki napięciem przemiennym z sieci bezwładność cieplna niwelowała wahania strumienia. W przypadku LED-ów bezwładność jest minimalna, praktycznie do pominięcia w typowych aplikacjach, stąd wszystkie tętnienia napięcia zasilającego przenoszą się na wahania strumienia świetlnego. We wrześniu 2021 roku weszła w życie kolejna rewizja dyrektywy Ekoprojektu, która wymusza kontrolowanie przez dostawców oświetlenia zjawiska migotania. Jest szansa, że pomoże to w zakresie jakości.

Struktura branżowa klientów na oświetlenie diodowe
 
Zestawienie branż będących najważniejszym od strony wartościowej odbiorcą rozwiązań oświetlenia diodowego otwiera przemysł i elektronika profesjonalna. One w skali naszego kraju stanowią najbardziej wartościową grupę. W kraju mamy dziesiątki producentów oświetlenia, którzy są odbiorcami diod, modułów, optyki i systemów zasilania, a także wytwórców specjalistycznych rozwiązań oświetlenia dla przemysłu, energetyki, budynków. Firmy te sumarycznie mają duży potencjał i są istotnymi odbiorcami dla rynku dystrybucji.

Regulacja jasności oświetlenia led oraz starzenie

Prawidłowe działanie luminoforu w diodach LED wymaga pobudzenia go odpowiednią mocą promieniowania. Składowe mineralne odpowiadające za tworzenie barw niebieskich i zielonych wymagają relatywnie słabszego pobudzenia niż te odpowiadające za żółte i czerwone. Dlatego, gdy poziom wysterowania diody LED maleje, zmienia się widmo emisji. Z reguły zmiana ta polega na osłabieniu wierności oddawania barw czerwonych.

Z tej przyczyny jasności diod nie można regulować przez zmianę poziomu ich wysterowania za pomocą liniowych regulatorów, bo zmienia to parametry świetlne. Trzeba robić to za pomocą techniki PWM, co jest dodatkowym problemem przy kiepskich zasilaczach z dużym napięciem tętnień, bo złożenie częstotliwości tętnień napięcia sieci, z kluczowaniem związanym z konwersją mocy, a dalej jeszcze z regulacją jasności PWM, może wywołać widoczny efekt stroboskopowy. Gdy obok siebie będzie pracować kilka lamp zasilanych z różnych zasilaczy, także może pojawić się charakterystyczne dla tego zjawiska falowanie jaskrawości.

Warto jeszcze zauważyć, że starzenie się diod LED dotyczy zarówno luminoforu, jak i struktury półprzewodnikowej. Luminofor w warunkach normalnych jest pobudzany z dużą mocą, bo przecież musi być zapewniona duża wydajność przy małych wymiarach. Pracuje on na dodatek w wysokiej temperaturze, stąd z czasem użyte w nim materiały degradują się. Te delikatniejsze składniki mieszaniny ziaren świecących minerałów tracą właściwości szybciej, inne wolniej, na skutek czego z czasem charakterystyka widmowa się zmienia. To, jak szybko się to dzieje, zależy m.in. od użytej kompozycji materiałów, temperatury pracy i zapewne jest też jakąś miarą jakości diod.

Mikołaj Przybyła


dyrektor operacyjny firmy GL Optic

  • W jakich kierunkach aktualnie trwa szybki rozwój technologii oświetlenia ledowego?

Obszarów zastosowań oświetlenia ledowego, które dzisiaj się bardzo szybko rozwijają jest coraz więcej, a przykładem może być rolnictwo i motoryzacja. Pandemia wywołała też popyt na lampy UV do dezynfekcji.

Oświetlenie dla roślin i zwierząt musi mieć specyficzne parametry i niekoniecznie takie, które z punktu widzenia oka ludzkiego wydają się dobre. Co więcej, parametry specyficzne są dla różnych gatunków. Dobrze dobrane widmo światła sprawia, że zwierzęta czują się bezpiecznie i lepiej się czują. To trzeba badać, bo nikt wizualnie nie jest w stanie ocenić, czy jest dobrze. W przypadku źródeł UV konieczna jest weryfikacja sprawności oraz kontrola, czy instalacje tego typu są bezpieczne. Zapewnienie odpowiedniej dawki promieniowania na brudnej powierzchni jest tutaj kluczowe. Bez aparatury nie da się określić mocy lamp ani czasu ekspozycji. A mając narzędzia pomiarowe, można odpowiednio ustawić lampy, dobrać moc itp. W tematyce UV prowadzonych jest wiele prac rozwojowych, a nasze laboratorium jest obłożone zleceniami po brzegi.

Na razie większość źródeł promieniowania UV to wyładowcze lampy rtęciowe przypominające świetlówki. Rozwiązania diodowe dopiero są w fazie projektów, bo ich wydajność jest niewielka. Być może pandemia przyspieszy rozwój w tym segmencie, bo perspektywicznie większy rynek przyspieszy inwestycje w rozwój technologii.

Dużo zmian dotyczy też motoryzacji, gdzie oświetlenie jest coraz bardziej zaawansowane i wykorzystuje m.in. układy matrycowe o wysokiej rozdzielczości czy lasery do wytwarzania światła białego, gdzie wiązka świetlna jest precyzyjnie kierowana. W takich rozwiązaniach trzeba kontrolować bezpieczeństwo, a więc czy lampa nie oślepia i nie stanowi zagrożenia dla wzroku. Nowoczesne reflektory samochodowe to w praktyce wydajne projektory, o skomplikowanym układzie optycznym. Tu także występuje potrzeba badań ich działania i homologacji, bo liczba pojawiających się koncepcji i innowacji jest ogromna.

  • Czy rynek ma problemy z tanią chińszczyzną?

Napływ tanich i kiepskich produktów nie dotyczy tylko oświetlenia diodowego, to problem ogólny, z którym nie ma chyba innej metody, jak budowanie wymagań jakościowych w oparciu o normy i regulacje nakładane przez stowarzyszenia branżowe i presję na producentów na ich wdrożenie. Niestety, jeśli producent chce spełnić wszystkie wymagania jakościowe, to z reguły jego produkt jest droższy. Dlatego problemem jest to, że mimo norm klient ma dostęp na rynku do produktów tańszych i niespełniających wymagań, co niestety jest źródłem dyskusji na temat tego, czy powinniśmy definiować nowe bardziej surowe wymagania.

Ale powoli zmiany takie wchodzą w życie. Przykładem mogą być nowe wymagania Ekoprojektu dotyczące źródeł LED-owych, które weszły w życie od września 2021 roku. Definiują one wymagania jakościowe w zakresie migotania światła i efektu stroboskopowego. O tym parametrze głównie decyduje zasilacz, ale przemysł oświetleniowy musi wiedzieć, jak mierzyć migotanie, jaki poziom jest akceptowalny, a jaki już nie. Do tego też będzie potrzebna aparatura, bo pomiary nie dotyczą tętnień napięcia w zasilacza, tylko zmian strumienia świetlnego.

Zasilanie dla diod led dużej mocy

Kilka lat temu specjalizowanych produktów do zasilania diod na rynku było niewiele, teraz bez trudu można wybierać spośród ofert wielu producentów i typów jednostek zasilających. Rośnie też stopień zaawansowania technicznego zasilaczy ledowych, co ma korzystny wpływ na parametry oświetlenia i trwałość. Wiele z nich zapewnia regulację jasności, daje możliwość programowania albo sterowania za pomocą interfejsu cyfrowego.

Oferta rynku komponentów i jednostek zasilających jest z pewnością bardzo szeroka i obejmuje gotowe jednostki zasilające w obudowie, moduły OEM- owe i układy scalone specjalizospecjalizowanych konwerterów impulsowych. Większość ze scalonych zasilaczy dla LED to przetwornice obniżające lub rzadziej podwyższające wejściowe napięcie stałe. Ich układ sterujący zapewnia ograniczenie prądu wyjściowego, stabilizację i regulację tego prądu oraz kompensację temperaturową. Do ich wyjścia można dołączyć zwykle od jednej do kilku diod połączonych szeregowo. Ich parametry pracy są stale monitorowane. Standardem wielu rozwiązań jest układ pomiaru prądu płynącego przez diody oraz obwody detekcji błędów. Kolejne obwody umożliwiają regulację jasności, generowanie efektów i podobne funkcje. Sprawność zasilaczy przekracza często 90%, napięcie wejściowe zmienia się od wartości charakterystycznych do zasilania bezpośrednio z baterii po współpracę bezpośrednio z siecią energetyczną.

Zasilacze w obudowach lub wykonane jako tzw. open-frame to zwykle jednostki o mocy od kilku do kilkudziesięciu watów, maksymalnym napięciu na tyle wysokim, że możliwe jest zasilanie kilku diod połączonych szeregowo i realizacja dodatkowych funkcji jak regulacja jasności. W sumie to nic zaskakującego, ale w tym przypadku liczy się głównie trwałość, spełnianie certyfikatów i ogólna bezproblemowość.

Zasilacze dla diod LED są w ofertach wielu producentów systemów zasilania. Niemniej z upływem czasu widać, że rynek zdecydowanie przejmują producenci dalekowschodni, celujący w tworzeniu szerokiego asortymentu standardowych konstrukcji o dobrym poziomie jakości.

Zobacz również