Wydatki kapitałowe na sprzęt do produkcji półprzewodników wzrosną w tym roku o 12,2%

| Gospodarka Artykuły

Inwestycje w sprzęt i wyposażenie do produkcji półprzewodników na świecie w tym roku wyniosą 37,5 mld dolarów - o 12,2% więcej w skali roku - przewiduje agencja analityczna Gartner. W 2013 r. dynamika łącznych inwestycji w branży półprzewodników wypadła lepiej od wydatków na wyposażenie fabryk płytek (WFE) - w obecnym roku według prognoz Gartnera ma być odwrotnie. Łączne inwestycje w półprzewodniki wzrosną o 5,5%, natomiast inwestycje w wyposażenie fabryk zwiększą się o 13%, ponieważ producenci ociągają się z budową nowych fabryk, za to zwiększają zdolność produkcyjną istniejących zakładów.

Wydatki kapitałowe na sprzęt do produkcji półprzewodników wzrosną w tym roku o 12,2%

Bardzo dobra sprzedaż w ostatnim kwartale ubiegłego roku przeciągnęła się także na I kw. br. Gartner zapowiada, że w dalszych kwartałach do końca 2014 r. wzrost sprzedaży wyhamuje. W dłuższej perspektywie czasowej wzrost ponownie wystąpi w 2015 r., lekko zmaleje w 2016 r. i do 2018 r. będzie się zwiększać.

Głównym czynnikiem napędzającym wydatki w branży w nadchodzących latach nadal będzie wykorzystanie układów logicznych w konsumenckich urządzeniach przenośnych, chociaż popyt na tych rynkach ma stopniowo maleć. W największym stopniu inwestycje zapewniać będzie zapotrzebowanie na układy pamięci, w szczególności typu NAND flash, przewiduje Gartner.

Największe wydatki kapitałowe ponoszą liderzy branży. Na czołowych graczy, Intela, TSMC i Samsunga, przypada ponad połowa całkowitych inwestycji w ujęciu globalnym. Nakłady inwestycyjne pierwszej piątki największych dostawców przekraczają 64% łącznych inwestycji przewidywanych na 2014 r., natomiast wydatki pierwszej dziesiątki firm są wyższe niż 78% całości inwestycji w skali globalnej. Według prognoz Gartnera po 5,5-procentowym wzroście w tym roku łączne wydatki w branży półprzewodników wzrosną w 2015 o 10%, następnie w 2016 r. zmaleją o 3,3%, aby powrócić do wysokiego jednocyfrowego tempa wzrostu w latach kolejnych.

Prognoza wydatków na sprzęt do produkcji półprzewodników na świecie w mln dolarów
(źródło: Gartner)
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inwestycje łącznie 57 784 60 934 67 037 64 836 70 332 75 952
Wzrost [%] -1,6 5,5 10,0 -3,3 8,5 8,0
Inwestycje w sprzęt i wyposażenie łącznie 33 452 37 522 42 327 39 843 44 175 48 036
Wzrost [%] -11,6 12,2 12,8 -5,9 10,9 8,7
Wydatki na wyposażenie fabryk płytek 27 278 30 812 34 071 32 572 35 922 39 047
Wzrost [%] -8,0 13,0 10,6 -4,4 10,3 8,7

Wykorzystanie fabryk wzrasta

Wysoki poziom zapasów gromadzonych przez dostawców półprzewodników wraz z ogólnym nie najsilniejszym popytem wpłynęły pod koniec 2013 r. na niski stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w fabrykach. I chociaż rynkowe zapotrzebowanie na smartfony i tablety wzmacnia popyt na układy logiczne, a więc zaawansowane procesy produkcyjne, nie jest ono na tyle duże, aby zapewnić wykorzystanie fabryk na satysfakcjonującym dla producentów poziomie. W roku obecnym, zdaniem Gartnera, sytuacja się poprawi - wykorzystanie mocy fabrycznych wzrośnie w porównaniu do ubiegłego roku, co ostatecznie przełoży się na wzrost inwestycji.

Ogólne wykorzystanie fabryk bilansowało coraz wyższy w kolejnych miesiącach 2013 r. poziom zapasów, dochodząc pod koniec roku do 80%. W tym roku poziom zapasów ma zmaleć, co powinno doprowadzić do prawie 90-procentowego wykorzystania fabryk pod koniec roku. Według Gartnera wykorzystanie mocy fabrycznych dla procesów technologicznie zaawansowanych oscyluje w br. wokół 95%, co sprzyja inwestowaniu w rozwój bazy produkcyjnej.

Prognoza łącznych inwestycji w branży bazuje na szacunku wydatków kapitałowych u wszystkich typów producentów półprzewodników, w tym typu foundry, producentów "back-end" oraz zakładów realizujących produkcję testową. W analizie Gartnera uwzględnione są wydatki zarówno na narzędzia produkcyjne, jak i w całości nowe fabryki. Prognoza wydatków na wyposażenie fabryk płytek (WFE) bazuje na globalnej sprzedaży narzędzi produkcyjnych w przyszłych okresach potrzebnych do wytworzenia płytek podłożowych, na których powstają urządzenia półprzewodnikowe. Popyt na ten sprzęt produkcyjny jest funkcją liczby działających fabryk, ich wielkości, poziomu wykorzystania oraz profilu zainstalowanej technologii.

Marcin Tronowicz

Zobacz również