Domowa opieka zdrowotna ważnym segmentem rynków czujników i oprogramowania

| Gospodarka Artykuły

Według Yole Développement wartość rynku czujników, będących częścią urządzeń używanych w domowej opiece zdrowotnej nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i rekonwalescentami, wzrośnie z 559 mln dolarów w 2013 do 1,2 mld dolarów w 2018 roku. Zastosowań dla nich wciąż będzie przybywać z kilku powodów.

Domowa opieka zdrowotna ważnym segmentem rynków czujników i oprogramowania

Najważniejszym z nich jest ogólnoświatowa tendencja starzenia się społeczeństw. Ludzie żyją coraz dłużej - w 2000 roku ci w wieku powyżej 60 lat stanowili 16% całej globalnej populacji, natomiast w 2050 roku już 25% wszystkich ludzi na świecie będzie żyło tyle i dłużej. Równocześnie częściej chorujemy na schorzenia przewlekłe, takie jak nowotwory, cukrzyca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba wieńcowa. Kolejnym czynnikiem są stale rosnące koszty służby zdrowia oraz coraz silniej odczuwalne braki wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, opiekunów).

Czujniki alternatywą dla ludzi

Rynek czujników będących częścią urządzeń używanych w domowej opiece zdrowotnej w latach 2013-2018

Rynek czujników będących częścią urządzeń używanych w domowej opiece zdrowotnej w latach 2013-2018

Przeniesienie pacjenta z warunków szpitalnych wymaga odtworzenia tych pierwszych w domu, tak aby zapewnić mu analogiczną jakość opieki, ale przy mniejszym zaangażowaniu zasobów ludzkich. Zadania wykonywane przez personel medyczny muszą więc w pewnym sensie przejąć czujniki. Ich rolą jest głównie zapewnienie pacjentowi komfortu i bezpieczeństwa, na przykład w systemach detekcji upadku oraz monitorowania drżenia cierpiących na chorobę Parkinsona. Używa się ich też do pomiarów parametrów życiowych oraz w urządzeniach do automatycznego dozowania lekarstw. Najpopularniejsze w tych aplikacjach są fotodetektory, czujniki ciśnienia i sensory elektrochemiczne. Równocześnie z liczbą zastosowań czujników w domowej opiece zdrowotnej rosnąć będzie ilość danych przez nie dostarczanych. To z kolei przyczyni się do rozwoju rozwiązań informatycznych, stanowiących niejako "most" łączący opiekę domową z tą kliniczną. Będę one ukierunkowane na wsparcie personelu medycznego w podejmowaniu decyzji odnośnie przebiegu terapii na podstawie wyników zdalnych pomiarów. Jak przewiduje Markets and Markets w efekcie wartość światowego rynku aplikacji przeznaczonych do użytku w domowej opiece zdrowotnej zwiększy się z 3,4 mld dolarów w 2013 roku do 6,4 mld dolarów w 2018 roku. Zapowiada to jego średni roczny wzrost o ponad 13%.

Klasyfikacja aplikacji medycznych

Ze względu na zastosowanie można w nim wyróżnić dwie grupy: narzędzia medyczne i niemedyczne. Do pierwszej zaliczane są m.in. rozwiązania typu EMR (electronic medical record), do zarządzania lekami i środkami medycznymi i sporządzania dokumentacji medycznej. Aplikacje niemedyczne to natomiast na przykład programy do rozliczeń księgowych oraz planowania i typu CRM (customer relationship management) dla branży medycznej.

Rynek oprogramowania medycznego do użytku w domowej opiece zdrowotnej w latach 2013-2018

Rynek oprogramowania medycznego do użytku w domowej opiece zdrowotnej w latach 2013-2018

Markets and Markets prognozuje, że chociaż jeszcze w ubiegłym roku największy udział w całym rynku oprogramowania do domowej opieki zdrowotnej miały programy niemedyczne, to narzędzia zaliczane do pierwszej grupy będą się w przyszłości rozwijać najdynamiczniej. Przyczyni się do tego kilka kwestii. Wśród nich najważniejsze to konieczność zapewnienia dostępu do danych medycznych w czasie rzeczywistym, usprawnienie obsługi pacjentów i dążenie do poprawy jakości usług jak najtańszym kosztem. Do zalet przemawiających za korzystaniem z oprogramowania medycznego zalicza się również skrócenie czasu poświęcanego na przygotowanie dokumentacji medycznej oraz poprawę komunikacji między uczestnikami systemu opieki zdrowotnej. Pozwala to zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Analitycy zwracają też uwagę, że wydatki, dzięki ograniczeniu niezbędnego sprzętu oraz personelu, będzie można jeszcze zmniejszyć dzięki korzystaniu z przetwarzania w chmurze. W związku z tym przewidują oni, że aplikacje medyczne będą ważnym segmentem rynku tej technologii.

Największe przeszkody, które spowolnić mogą tempo rozwoju rynku oprogramowania do użytku w domowej opiece zdrowotnej, to obawy o bezpieczeństwo danych prywatnych pacjentów, problemy z jego integracją i koszty. Martwi też wciąż dość niski poziom umiejętności informatycznych wśród personelu medycznego.

Monika Jaworowska