Wyniki INNOSBZ: 42 mln zł na drony i systemy bezzałogowe polskich producentów

| Gospodarka Artykuły

Bezzałogowy statek powietrzny, latająca platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania czy głowica optoelektroniczna do wykrywania zagrożeń - to przykłady zwycięskich projektów w ramach pierwszego konkursu Innowacyjnych Systemów Bezzałogowych (INNOSBZ), organizowanego przez NCBR, rozstrzygniętego w październiku bieżącego roku. Innowacyjne produkty wytworzone przez polskie firmy mają być wykorzystywane między innymi przez policję, straż pożarną oraz służby zarządzania kryzysowego.

Wyniki INNOSBZ: 42 mln zł na drony i systemy bezzałogowe polskich producentów

Do konkursu INNOSBZ mogli przystąpić przedsiębiorcy lub konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorców. W pilotażowej edycji do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wpłynęło 17 wniosków, z czego finalnie 11 projektów zostało ocenionych pozytywnie.

Z puli środków na pierwszy konkurs 30,5 mln zostanie przeznaczonych na badania związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Część tej kwoty wesprze budowę bezzałogowych systemów powietrznych, lądowych oraz nawodnych. Ponadto 11,5 mln zł trafi do firm zajmujących się podsystemami, podzespołami i technologiami dla platform bezzałogowych, tj. do producentów sensorów, systemów łączności i sterowania czy przetwarzania obrazów.

Celem programu INNOSBZ jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskim przemyśle systemów bezzałogowych. O jego utworzenie wnioskowali przedstawiciele branży, wskazując, że głównym problemem sektora jest rozproszenie i brak współdziałania w rozwijaniu najważniejszych technologii niezbędnych dla budowy systemów bezzałogowych. Pozwolić ma on na integrację i wesprzeć tworzenie łańcuchów współpracy.

Wśród wyróżnionych projektów znalazły się m.in. BSP Flaris Male zaprojektowany przez Metal Master Sylwia Ładzińska z Jeleniej Góry, bezzałogowa platforma hybrydowa do zadań szybkiego reagowania wg projektu PIAP oraz obserwacyjna głowica optoelektroniczna do instalacji na platformach bezzałogowych, umożliwiająca autonomiczną detekcję i identyfikację obiektów i zagrożeń produkcji Przemysłowego Centrum Optyki (PCO), PGZ.

- Do tej pory systemy bezzałogowe były wykorzystywane głównie przez wojsko. Dzięki naszemu programowi upowszechni się ich szersze zastosowanie, m.in. do lokalizowania pożarów na terenach trudnodostępnych czy ułatwienia monitoringu miast - wyjaśniał prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBiR.

źródło: NCBiR