wersja mobilna
Online: 475 Środa, 2018.06.20

Biznes

Producentom dronów brakuje pieniędzy na wdrożenia

środa, 01 marca 2017 07:58

Firmy, pracując nad rozwojem dronów, planują powołać organizację - Polską Izbę Systemów Bezzałogowych - która ma zająć się współpracą z państwem oraz szukaniem wsparcia dla tego biznesu wśród kapitału prywatnego. Wartość branży szacowana jest na 200 mln zł a obroty rosną w tempie około 20% rocznie, jednak firmy sygnalizują, że brakuje im pieniędzy na wdrożenia.

Biorąc pod uwagę fundusze państwowe, jedenaście przedsiębiorstw skorzystało funduszu konkursowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 50 mln zł, niemniej suma ta jest za mała w stosunku do potrzeb i w porównaniu do wsparcia, z jakiego korzystają firmy zagraniczne. Kłopoty sprawia też przyciągnięcie kapitału prywatnego i funduszy VC. Firmy z tego obszaru są w stanie dostarczyć kapitał, niemniej w ostatnim okresie, na skutek ogólnej niechęci inwestycyjnej i awersji do ryzyka, przyciągnięcie kapitału prywatnego do sektora innowacji jest bardzo trudne.

 

World News 24h

środa, 20 czerwca 2018 16:11

Researchers at MIT, who last year designed a tiny computer chip tailored to help honeybee-sized drones navigate, have now shrunk their chip design even further, in both size and power consumption. The team built a fully customized chip from the ground up, with a focus on reducing power consumption and size while also increasing processing speed. The new computer chip, named “Navion,” which they are presenting this week at the Symposia on VLSI Technology and Circuits, is just 20 square millimeters - about the size of a LEGO minifigure’s footprint - and consumes just 24 milliwatts of power, or about 1 one-thousandth the energy required to power a lightbulb.

więcej na: news.mit.edu