Producentom dronów brakuje pieniędzy na wdrożenia

| Gospodarka Artykuły

Firmy, pracując nad rozwojem dronów, planują powołać organizację - Polską Izbę Systemów Bezzałogowych - która ma zająć się współpracą z państwem oraz szukaniem wsparcia dla tego biznesu wśród kapitału prywatnego. Wartość branży szacowana jest na 200 mln zł a obroty rosną w tempie około 20% rocznie, jednak firmy sygnalizują, że brakuje im pieniędzy na wdrożenia.

Producentom dronów brakuje pieniędzy na wdrożenia

Biorąc pod uwagę fundusze państwowe, jedenaście przedsiębiorstw skorzystało funduszu konkursowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 50 mln zł, niemniej suma ta jest za mała w stosunku do potrzeb i w porównaniu do wsparcia, z jakiego korzystają firmy zagraniczne. Kłopoty sprawia też przyciągnięcie kapitału prywatnego i funduszy VC. Firmy z tego obszaru są w stanie dostarczyć kapitał, niemniej w ostatnim okresie, na skutek ogólnej niechęci inwestycyjnej i awersji do ryzyka, przyciągnięcie kapitału prywatnego do sektora innowacji jest bardzo trudne.