wersja mobilna
Online: 394 Sobota, 2018.03.24

Biznes

Producentom dronów brakuje pieniędzy na wdrożenia

środa, 01 marca 2017 07:58

Firmy, pracując nad rozwojem dronów, planują powołać organizację - Polską Izbę Systemów Bezzałogowych - która ma zająć się współpracą z państwem oraz szukaniem wsparcia dla tego biznesu wśród kapitału prywatnego. Wartość branży szacowana jest na 200 mln zł a obroty rosną w tempie około 20% rocznie, jednak firmy sygnalizują, że brakuje im pieniędzy na wdrożenia.

Biorąc pod uwagę fundusze państwowe, jedenaście przedsiębiorstw skorzystało funduszu konkursowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 50 mln zł, niemniej suma ta jest za mała w stosunku do potrzeb i w porównaniu do wsparcia, z jakiego korzystają firmy zagraniczne. Kłopoty sprawia też przyciągnięcie kapitału prywatnego i funduszy VC. Firmy z tego obszaru są w stanie dostarczyć kapitał, niemniej w ostatnim okresie, na skutek ogólnej niechęci inwestycyjnej i awersji do ryzyka, przyciągnięcie kapitału prywatnego do sektora innowacji jest bardzo trudne.

 


World News 24h

sobota, 24 marca 2018 16:05

Tesla claims it has not been paid for more than a third of the electricity its batteries have generated in South Australia because they are providing it too fast to be counted. The Tesla batteries have been providing back-up energy when generators fail or fall short. The energy market operator breaks down response time into six seconds, one minute and five minutes for power to be provided into the grid. But batteries can take less than 200 milliseconds to provide energy back into the grid, so any power sent between 200 milliseconds and six seconds is too fast to register.

więcej na: www.smh.com.au