Przyszłość jest w dronach

| Gospodarka Artykuły

Projekt "Żwirko i Wigura", koordynowany przez Polski Fundusz Rozwoju, ma torować drogę bezzałogowym samolotom. Fundusz ten będzie więc sugerował zmiany regulacji stanowiących obecnie barierę dla rozwoju dronowego biznesu. Poza tym chce zachęcać państwowe urzędy, takie jak m.in. Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego czy Urząd Dozoru Technicznego, aby stworzyły bezpieczne korytarze do operowania bezzałogowym sprzętem, czy do utrzymywania wydzielonych pasm łączności.

Przyszłość jest w dronach

Usługami z użyciem dronów zajmuje się w Polsce około 300 firm, ale rynek rośnie błyskawicznie odkąd informacje i dane zbierane przez bezzałogowe urządzenia można dobrze sprzedać. Przydają się na budowach, firmom asekuracyjnym służą do szacowania szkód, ratownikom do oceny zagrożeń w czasie klęsk żywiołowych, a energetyce np. do monitorowania sieci przesyłowych.