Grupa Azoty będzie produkować grafen

| Gospodarka Artykuły

W drugiej połowie 2017 roku należące do Grupy Azoty Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie rozpocznie wytwarzanie grafenu płatkowego. Budowa instalacji produkcyjnej kosztować ma około 6 mln zł. Do końca bieżącego roku w drodze konkursu wybrana zostanie technologia wytwarzania grafenu oraz odpowiednia linia produkcyjna. Do konkursu przystąpiły cztery krajowe podmioty prowadzące w ostatnich latach prace nad grafenem.

Grupa Azoty będzie produkować grafen

Najważniejszym kryterium wyboru zwycięzcy konkursu jest możliwość wytwarzania materiału o najlepszych parametrach fizykochemicznych. Drugim kryterium są koszty budowy instalacji w tarnowskim centrum.

Grupa Azoty zamierza w tarnowskim zakładzie wytwarzać około kilograma grafenu płatkowego tygodniowo. Uzyskiwany produkt posłuży do opracowania technologii nowych tworzyw sztucznych do produkcji tekstyliów, materiałów budowlanych, a także na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Grafen łączony z poliamidem przyczynia się między innymi do wzrostu trwałości i elastyczności tworzywa, które może też dzięki temu dobrze przewodzić prąd.

W 2015 r. Grupa Azoty podpisała z należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Zakładami Mechanicznymi Tarnów list intencyjny dotyczący prowadzenia analiz w zakresie zastosowania grafenu płatkowego w komponentach elektronicznych.