wersja mobilna
Online: 501 Sobota, 2017.11.25

Biznes

Czy grafen ma potencjał w obszarze technologii kosmicznych?

poniedziałek, 10 lipca 2017 12:56

Studenci i naukowcy biorący udział w projekcie Graphene Flagship przygotowują się do dwóch eksperymentów realizowanych we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną - ESA. Doświadczenia zostaną rozpoczęte testem grafenu w stanie nieważkości między 6 a 17 listopada 2017 roku. Ich rezultaty posłużą dla określenia potencjału grafenu w obszarze technologii kosmicznych.

Graphene Flagship to europejska inicjatywa badawcza, której celem jest opracowanie nowych technologii opartych na grafenie. Głównym celem programu jest kształcenie studentów i młodych naukowców, a eksperymenty związane z przestrzenią kosmiczną będą doskonałą okazją do zdobycia nowych doświadczeń.

Zespół studentów Graphene Flagship z Uniwersytetu Technicznego w Delft uczestniczy w programie ESA Drop Your Thesis! W ramach zaproponowanego przez nich eksperymentu sprawdzona zostanie przydatność grafenu dla żagli świetlnych w warunkach mikrograwitacji. Przetestowane zostanie jak dużo pędu można wygenerować poprzez wysłanie promienia lasera na zawieszone membrany grafenowe stworzone przez firmę Graphenea, jednego z partnerów programu Graphene Flagship. Rezultaty mogą doprowadzić do opracowania nowego sposobu poruszania się satelitów w przestrzeni kosmicznej z wykorzystaniem promieni lasera lub promieni słonecznych.

Program edukacyjny "ESA Drop Your Thesis!" oferuje studentom możliwość zaprojektowania eksperymentu w wieży swobodnego spadania znajdującej się w niemieckim Bremen, gdzie symulowane są warunki słabej grawitacji i kosmicznej próżni. Licząca 146 m wysokości wieża ZARM stwarza warunki ekstremalnie niskiego przyciągania o sile obniżonej do jednej milionowej ziemskiej grawitacji. Kapsuła, w której przeprowadzony będzie eksperyment, zostanie wystrzelona w górę i w dół wieży, dzięki czemu na 9,3 sekundy znajdzie się w stanie nieważkości.

Jednocześnie realizowany będzie eksperyment, w ramach którego zbadane zostanie jak grafen może poprawić wydajność odprowadzania ciepła w rurach cieplnych w systemie obiegowym, tj. systemie chłodzącym wykorzystywanym w satelitach i urządzeniach kosmicznych. W realizacji eksperymentu wezmą udział partnerzy programu Graphene Flagship: Microgravity Research Centre, Université libre de Bruxelles (Belgia); the Cambridge Graphene Centre, University of Cambridge, (Wielka Brytania); Institute for Organic Synthesis and Photoreactivity, National Research Council of Italy (CNR) oraz firma Leonardo - globalny lider w przemyśle kosmicznym, produkujący komponenty i systemy dla kosmonautyki. Badania zostaną wykonane w trakcie parabolicznych lotów w warunkach niskiej grawitacji, którę zostaną przeprowadzony przez ESA we współpracy z Novespace we Francji. W trakcie każdego 3-godzinnego lotu, specjalnie zmodyfikowany samolot będzie wykonywał 30 parabolicznych wzlotów z około 25 sekundową nieważkością w każdej paraboli.

- Kosmos to nowy obszar do wykorzystania w projektach Graphene Flagship. Te eksperymenty będą sprawdzały użyteczność urządzeń przygotowanych z zastosowaniem grafenu w przestrzeni kosmicznej. Połączenie know-how i możliwości partnerów programu Graphene Flagship oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak również globalnego lidera w zakresie technologii kosmicznej Leonardo, daje mocne podstawy do osiągnięcia zaawansowanego poziomu gotowości do użycia tej technologii - mówił Andrea Ferrari (University of Cambridge), przewodniczący Zespołu Zarządzającego Graphene Flagship i Koordynator Obszaru Nauka i Technologia.

Prezentacje filmowe projektów:

źródło: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 

World News 24h

sobota, 25 listopada 2017 12:08

Melexis has brought out a family of miniature far infrared sensors for use in multiple applications where accurate temperature measurement is required. The MLX90632 family is based upon Melexis’ established FIR technology that utilizes the fact that every object emits heat radiation. The ultra-small integrated thermopile CMOS IC is a complete solution in a single 3x3x1mm QFN package including the sensor element, signal processing, digital interface and optics thereby allowing rapid and simple integration into a wide variety of modern applications. The device delivers thermal stability when experiencing thermal gradients and rapid temperature changes, thus solving a well-known weakness of existing infrared sensors. In addition, it offers a surface mounted package compatible with standard PCB assembly techniques.

więcej na: www.electronicsweekly.com