Graphene Flagship zaprezentuje innowacje technologiczne podczas konferencji Tallinn Digital Summit

| Gospodarka Artykuły

Tallinn Digital Summit to wydarzenie odbywające się pod patronatem estońskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, na którym przedstawiciele rządów będą prowadzić dyskusje na temat cyfryzacji i nowych technologii. Uczestnicy skoncentrują się na trendach i technologiach jakie pojawią się w najbliższych dziesięciu latach w sektorze bezpieczeństwa, przemysłu, ekonomii i cyfryzacji. Spotkanie Tallinn Digital Summit odbędzie się już jutro - 29 września 2017 r.

Graphene Flagship zaprezentuje innowacje technologiczne podczas konferencji Tallinn Digital Summit

Podczas szczytu funkcjonować będzie wystawa prototypów i technologii grafenowych oraz rozwiązań obejmujących materiały pokrewne, przeznaczonych do wykorzystania w takich dziedzinach, jak Internet Rzeczy, ochrona zdrowia, energetyka, komunikacja teleinformatyczna czy technologie materiałowe.

Graphene Flagship to największa w historii Unii Europejskiej inicjatywa badawcza. Powołane w 2013 roku międzynarodowe konsorcjum naukowo-przemysłowe, złożone z ponad 150 partnerów z 23 europejskich państw, realizuje rozległe spektrum zadań, począwszy od produkcji materiałów i podzespołów, po budowę zintegrowanych systemów. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój badań naukowych nad wykorzystaniem grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych, czego efektem ma być osiągnięcie przełomu technologicznego i pozytywnego wpływu na gospodarkę oraz rynek pracy w Europie.

Niektóre z prezentowanych podczas Tallinn Digital Summit rozwiązań technologicznych
Brain Sensor (czujnik mózgu) - Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology - ICN2 (Hiszpania) Szybka transmisja danych - CNIT, Ericsson, Nokia, IMEC (Włochy, Szwecja, Finlandia, Belgia) Chromatic Eye - University of Cambridge, Nokia, Emberion, ICFO (Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania) Kask motocyklowy - Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT (Włochy)

źródło: ITME

Zobacz również