Samsung wydał w 2017 roku na badania i rozwój ponad 15 mld dolarów

| Gospodarka Artykuły

Według źródeł branżowych w 2017 roku Samsung Electronics zainwestował ponad 16,8 biliona wonów, czyli 15,53 mld dolarów, w prace badawczo-rozwojowe. Wydatki Samsunga w tym zakresie były zatem o 2,01 bln wonów (1,86 mld dolarów) większe niż rok wcześniej, co oznacza ich wzrost o 13,59%. Firma skapitalizowała wynik prac badawczo-rozwojowych, które mogą generować przychody, wykorzystując je w biznesie.

Samsung wydał w 2017 roku na badania i rozwój ponad 15 mld dolarów

Kapitalizacja ta objęła 2,66% wydatków na R&D, czyli 447,5 mld wonów (419,78 mln dolarów). Kapitalizacja kosztów R&D w 2016 roku wyniosła 681 mld wonów, czyli 629,68 mln dolarów.

Aktywa pieniężne firmy pozostają na poziomie 30 bilionów wonów (27,74 mld dolarów), co stanowi spadek o około 1,5 bln wonów (1,39 mld dolarów) w porównaniu z rokiem poprzednim, ze względu na dużą skalę inwestycji w obiekty i prowadzenie polityki przyjaznej akcjonariuszom.

Przychody netto spółki Samsung Electronics osiągnęły w zeszłym roku rekordowy poziom 42,19 biliona wonów (39,01 miliarda dolarów). W ubiegłym roku firma dokonała również największych inwestycji - na same obiekty wydała 43 bln wonów, czyli 37,76 mld dolarów.

Samsung Electronics za kwotę 9,2 bln wonów (8,51 mld dolarów) odkupił także część swoich akcji, a także wypłacił akcjonariuszom 5,8 bln wonów (5,36 mld dolarów) w postaci dywidend.

Obecna suma aktywów Samsung Electronics, w tym kapitału i długów, wynosi 301,75 bln wonów (279,01 mld dolarów), przekraczając 300 bln wonów po raz pierwszy w 50-letniej historii firmy.

źródło: BusinessKorea