Siemens kupuje firmę Agilion, aby umocnić swoją pozycję w IoT

| Gospodarka Mikrokontrolery i IoT

Siemens przejął niemiecką firmę Agilion, producenta bezprzewodowych rozwiązań lokalizacyjnych. Dzięki przejęciu zamierza rozszerzyć własną ofertę w zakresie systemów lokalizacji działających w czasie rzeczywistym (real-time location systems, RTLS), które wykorzystują komunikację w paśmie UWB (3-7 GHz) i są używane w automatycznych pojazdach pracujących w zakładach przemysłowych (automated guided vehicles, AGVs).

Siemens kupuje firmę Agilion, aby umocnić swoją pozycję w IoT

Pojazdy takie są częścią działającego płynnie zaopatrzenia produkcyjnego i elementem systemów magazynowych. Systemy lokalizacji takich pojazdów, działające z centymetrową dokładnością i ciągłym odczytem pozycji (real time), oraz modele 3D otoczenia i sprzętu na hali produkcyjnej są niezbędne w tego typu zastosowaniach. Wykorzystuje się je też w robotach współpracujących z ludźmi.

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie