GreenWay powiększy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej infrastrukturę ładowania

| Gospodarka Zasilanie

Firma GreenWay poinformowała o zwiększeniu planu inwestycyjnego do kwoty 145 mln zł. Europejski Bank Inwestycyjny, na mocy umowy podpisanej 22 października, udzielił spółce wsparcia na kwotę ponad 70 mln zł, dzięki czemu w ciągu najbliższych 2-3 lat sieć ładowania GreenWay liczyć będzie w naszym regionie Europy ponad 850 stacji, w tym 630 w Polsce. GreenWay jest największym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej dostawcą usług związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych.

GreenWay powiększy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej infrastrukturę ładowania

W sieci GreenWay znajduje się obecnie 120 stacji ładowania, z czego w Polsce uruchomiono do tej pory 80. W większości są to stacje szybkiego ładowania pozwalające na ładowanie pojazdów elektrycznych prądem stałym.

Wcześniej wsparcia projektowi GreenWay udzieliła Komisja Europejska. W ramach realizowanego projektu "Łącząc Europę", finansowanego ze środków unijnych na kwotę blisko 40 mln zł, GreenWay do 2020 roku zainstaluje w Polsce około 200 urządzeń i kilkadziesiąt na Słowacji.

Dzięki powiększeniu kwoty przeznaczonej na inwestycje GreenWay rozbuduje sieć punktów ładowania w Polsce i na Słowacji, a także rozpocznie instalację ładowarek na nowych rynkach, m.in. w Czechach i krajach bałtyckich. Wśród 630 stacji ładowania uruchamianych w Polsce połowę stanowić mają ładowarki szybkie (o mocy ponad 50 kW) i ultraszybkie (o mocy do 350 kW). Przy stacjach ładowania wymagających dużej mocy powstawać będą również magazyny energetyczne.

Finansowanie działalności GreenWay przez Europejski Bank Inwestycyjny jest pierwszym projektem w Europie Środkowej i Wschodniej wspieranym z programu "InnovFin - Finanse UE w zakresie innowacyjnych projektów energetycznych", realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu "Horyzont 2020". Pierwsze instalacje finansowane przez EBI mają powstać jeszcze w 2018 roku.

źródło: GreenWay