Lasery z emisją krawędziową wciąż dają szansę na nowe aplikacje

| Gospodarka Optoelektronika

W ubiegłym roku sprzedaż laserów półprzewodnikowych z emisją krawędziową (Edge Emitting Lasers, EEL) wyniosła 2,5 mld dolarów. Yole Développement prognozuje, że obroty w tym segmencie rynku powinny osiągnąć 5 mld dolarów w 2024 r., przy 13-procentowym średnim wzroście w okresie 2018-2024.

Lasery z emisją krawędziową wciąż dają szansę na nowe aplikacje

Aktualnie wzrost jest napędzany przez największy segment rynku - komunikację optyczną w telekomunikacji - 56% udziału w obrotach. Niemniej, technologie laserowe są wszechobecne w wielu innych branżach techniki, np. jako źródło świata w przednich reflektorach samochodowych, medycynie (kosmetyce), druku, wyświetlaczach multimediów i obrabiarkach. Tradycyjne zastosowania obejmują aplikacje przemysłowe i naukowe oraz rynki konsumenckie, ale istnieje również wiele specyficznych zastosowań, w tym rynki wojskowe i biomedyczne do analizy spektroskopowej.

Z uwagi na szeroki zakres aplikacyjny rynek jest bardzo rozdrobniony. To samo dotyczy dużej różnorodności typów laserów będących w użyciu, a za dominujące można uznać lasery diodowe (diody laserowe), światłowodowe, DPSSL, CO2 i ekscymerowe.

 
Rys. 1. Lasery półprzewodnikowe z emisją krawędziową - klasyfikacja, źródło Yole
 
Rys. 2. Rynek laserów EEL: stan obecny i prognoza w podziale na główne rynki aplikacyjne

Popyt na lasery EEL będzie szybko rosnąć właśnie dlatego, że mają one dużą funkcjonalność. Mogą być używane jako emitery bezpośrednie lub sprzężone z włóknami optycznymi w wersję światłowodową lub z pompowanymi diodą kryształami scyntylacyjnymi (Diode-Pumped Solid State Lasers, DPSSL). Pozwalają one producentom uzyskać większą specjalizację i jednocześnie poszerzyć obszar rynkowej aktywności. Przykładowe perspektywiczne segmenty w kolejnych latach to obróbka materiałów, wyświetlacze wielkoformatowe oraz LiDAR-y. Za perspektywiczny uznaje się też segment oświetleniowy, gdzie lasery mają umożliwić konstrukcję źródeł punktowych o ekstremalnie wysokiej jasności.

 
Rys. 3. Główni gracze rynkowi w zakresie laserów EEL