Sektor recyklingu baterii przekroczy wartość 25 mld dolarów

| Gospodarka Komponenty

Obecnie recyklingowi są poddawane akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowe i litowe. Recykling pozwala na ponowne wykorzystanie materiałów oraz utylizację szkodliwych substancji. Szacuje się, że rynek recyklingu akumulatorów osiągnie w tym roku wartość 15,44 mld dolarów, przy tempie wzrostu na poziomie 14,1%. Dla porównania, w roku 2021 wartość tego sektora oszacowano na 13,54 mld dolarów.

Sektor recyklingu baterii przekroczy wartość 25 mld dolarów

Światowy rynek w 2026 roku osiągnie wartość 25,9 mld dolarów, przy wskaźniku CAGR wynoszącym 13,8%, w okresie prognozy. Analitycy wskazują, że głównym motorem wzrostu tego segmentu będzie coraz większe wykorzystanie pojazdów elektrycznych.

Ograniczona żywotność baterii litowo-jonowych wymaga efektywnego procesu recyklingu, aby ustabilizować źródła materiałów do produkcji akumulatorów, zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce i zminimalizować zakłócenia w łańcuchu dostaw. Po okresie 5-8 lat akumulatory nie są w stanie dostarczyć wystarczającego poziomu mocy dla pojazdu EV. Takie baterie mogą być wykorzystywane w innych, mniej energochłonnych konstrukcjach, takich jak urządzenia gospodarstwa domowego czy magazyny energii odnawialnej.

Recykling akumulatorów pomaga również w odzyskiwaniu metali, m.in. kobaltu, litu i niklu, które można następnie wykorzystać do produkcji nowych ogniw, oszczędzając zasoby i redukując koszty produkcji. Według organizacji International Energy Agency, globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych do 2030 roku ma sięgnąć 125 mln sztuk.

Wiele firm działających na rynku recyklingu baterii rozpoczyna strategiczną współpracę z innymi podmiotami w celu poprawy wydajności procesów odzysku. Na przykład w 2021 roku brytyjska firma Johnson Matthey nawiązała współpracę ze szwedzkim Stena Recycling Group, specjalizującym się w recyklingu odpadów przemysłowych i produktów wycofanych z eksploatacji, w celu opracowania wydajnego łańcucha wartości dla recyklingu akumulatorów litowo-jonowych i produkcji ogniw w Europie.

W 2019 roku, firma MG Motor India nawiązała współpracę z belgijskim Umicore w zakresie opracowania bezpiecznego dla środowiska procesu przetwarzania zużytych akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych. W tym czasie amerykańska firma Call2Recycle nawiązała współpracę z CellBlock Fire Containment Systems w celu rozszerzenia oferty o rozwiązania do ochrony baterii oraz ułatwienia organizacji zbiórki baterii dla firmy.

W styczniu 2020 roku fińskie przedsiębiorstwo przejęło spółkę CrisolteQ Oy w celu wzmocnienia swojej pozycji w europejskim sektorze odzysku cennych metali stosowanych w akumulatorach litowo-jonowych.

Głównymi firmami na rynku recyklingu baterii są: Li-Cycle, Battery Solutions, Exide Technologies, Umicore, Aqua Metals, Gravita India, Exide Industries, ECOBAT Logistics, East Penn Manufacturing Company i ENERSYS.

źródło: The Business and Research