Czy nadejdzie dominacja technologii 5G?

| Gospodarka Komunikacja

Do 2024 roku trendem w Europie Środkowo-Wschodniej będzie migracja z technologii 2G i 3G do 4G, a następnie od 2025 roku jedynym rosnącym typem subskrypcji będzie 5G. Liczba subskrypcji komórkowych 3G zmniejszy się z 21% do zaledwie 1%. Obecnie w wymienionym regionie nadal najczęściej wykorzystuje się technologię 4G, ale liczba subskrypcji 5G ma na koniec 2023 roku osiągnąć prawie 150 mln. Największym beneficjentem tej zmiany ma być przemysł, który zyska narzędzie napędzające proces digitalizacji.

Czy nadejdzie dominacja technologii 5G?

W Europie Środkowo-Wschodniej wzrost liczby abonamentów komórkowych zdecydowanie zwalnia i oczekuje się, że w najbliższych latach ich ilość pozostanie na podobnym poziomie. Także wdrażanie technologii 5G przebiega tu wolniej w porównaniu z rynkami Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej.

Według Ericsson Mobility Report wynika to ze słabego tempa przyznawania częstotliwości oraz niechęci konsumentów do przechodzenia na droższe abonamenty. Dlatego w naszym regionie 4G jest nadal dominującą technologią i oczekuje się, że na koniec 2022 roku będzie stanowić 75% wszystkich abonamentów. Zauważalna jest przy tym migracja z technologii 2G/3G do 4G, a ten trend będzie widoczny do 2024 roku. Zmiana powinna nastąpić od 2025 r. kiedy to 5G ma zacząć dominować.

Na koniec 2023 roku liczba subskrypcji 5G w regionie Europy Środkowej i Wschodniej osiągnie prawie 150 mln, natomiast do końca 2028 roku penetracja ma wynosić 88%. Będzie to następstwem wycofywania się wielu dostawców usług z sieci 3G, by umożliwić ponowne wykorzystanie częstotliwości radiowych przez technologie 4G i 5G.

5G zdominuje rynki zachodnie i osiągnie globalnie miliard subskrypcji

W Ameryce Północnej widoczny jest silny wzrost subskrypcji 5G, który na koniec 2022 roku ma osiągnąć 140 mln, a do 2028 roku - około 420 mln, co będzie stanowiło ponad 90% subskrypcji mobilnych. Według Ericsson Mobility Report podobną tendencję obserwuje się w krajach Europy Zachodniej, gdzie wzrost subskrypcji 5G również jest na wysokim poziomie i odnotuje skok z 32 mln w 2021 roku do 63 mln na koniec roku 2022.

W ramach technologii 5G, w okresie od lipca do września 2022 r. wolumen powiększył się o 110 mln subskrypcji do łącznie około 870 mln. Zgodnie z prognozami zawartymi w poprzednich raportach Ericssona, 5G ma osiągnąć miliard subskrypcji do końca 2022 roku. Będzie to rekordowy wynik, ponieważ siec 5G osiągnie ten poziom dwa lata szybciej po swojej premierze niż miało to miejsce w przypadku technologii 4G.

Jednocześnie globalny wolumen subskrypcji 4G nadal rośnie – w okresie od lipca do września 2022 roku wyniósł około 41 mln. Oczekuje się, że osiągnie on swój szczytowy poziom wynoszący około 5,2 mld już pod koniec bieżącego roku.

Świat ma coraz więcej użytkowników smartfonów

W skali globalnej rośnie całkowita liczba subskrypcji mobilnych. Według prognoz do końca 2022 roku osiągnie poziom 8,4 mld, natomiast do końca 2028 roku wyniesie 9,2 mld. Większość subskrypcji mobilnych będzie dotyczyć użytkowników smartfonów. Na koniec 2022 roku przewiduje się, że ich liczba osiągnie 6,6 mld subskrypcji, co będzie stanowić około 79% wszystkich subskrypcji telefonów komórkowych.

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie Ericsson Mobility Report November 2022.

źródło: Ericsson

Zobacz również