Obawy i szanse

Rys. 10. Czego oczekujemy od biur inżynierskich w zakresie projektowania

Na rysunku 8 pokazano zestawienie czynników odpowiedzialnych za to, że producenci elektroniki decydują się na przekazanie projektu do firmy zewnętrznej. Za główny powód uznano brak na rynku dobrych fachowców i wiedzy, przez co firmy, aby się rozwijać, muszą szukać innych dróg realizacji projektów niż tylko we własnym zakresie.

Kolejne dwa czynniki związane z dużymi kosztami pracy inżynierskiej i wzrostem znaczenia specjalizacji też wiążą się z pierwszym punktem i pokazują, że w pensjach fachowców szybko gonimy Zachód. Zgodnie z badaniami magazynu "EETimes", inżynier "analogowy" zarabia średnio 110 tys. dolarów rocznie, "cyfrowy" mniej, około 90 tys. brutto.

To sporo więcej niż u nas, co skłania do emigracji najzdolniejszych lub pracy na zlecenie i podbija stawki krajowe. Kolejny rysunek 9 wartościuje czynniki negatywne. Pierwsze miejsce dla ochrony własności intelektualnej firmy to znany strach od lat towarzyszący tej branży, którego znaczenie z czasem osłabnie, ale na pewno nie w najbliższej przyszłości, bo wiąże się to z charakterem osób decyzyjnych.

Podobnie jest z trzecim kryterium, na którym znalazła się ogólna niechęć do kooperacji, która wynika z wielu negatywnych doświadczeń z terminowością i jakością rynku outsourcingu kilka lat temu, gdy moda na te usługi dopiero się zaczynała. Z kolei trudności w podziale pracy nad projektem można postrzegać jako czynnik przeszkadzający w wyjściu poza świat małych i średnich firm.

Nie każdy producent potrafi dobrze podzielić pracę na etapy i części, nierzadko jest to irracjonalny lęk przed niesprecyzowanymi problemami. Ostatni rysunek 10 ilustruje, czego oczekują od biur projektowych ich klienci. Pierwsze trzy najważniejsze czynniki, do których zaliczono szybkość działania, kompetencje i wiedzę oraz niską cenę, tworzą wyraźną i najważniejszą oś selekcji, wskazując jednocześnie, na co należy postawić, planując rozwój.

Przegląd usługodawców

Niniejsze opracowanie grupuje 37 firm zajmujących się projektowaniem. Trzy lata temu ankiety nadesłało 40 firm, co oznacza, że w tym kierunku rynek się raczej nie rozwija, bo zapewne nie ma tyle zleceń. Firmy te można podzielić na trzy wyraźne grupy o wspólnym profilu rynkowym. Najważniejszą grupę z punktu widzenia tematyki tego opracowania tworzą firmy, dla których projektowanie jest podstawą biznesu.

Czasem są to przedsiębiorstwa większe, czasem tylko jednosobowe - dane pozwalające ocenić wielkość i możliwości kadry poszczególnych firm podane zostały w pierwszych wierszach tabel 1 i 2. Takich przedsiębiorstw jest kilkanaście, jak m.in. FP Instruments, Grinn, SiGarden, Elpis, Creotech, PI Project, RWW. Pokaźna część biur związana jest z branżą automatyki, jak Itens, Kompa, KWMatik, Navica.

Są takie, które nastawiają się na sieci M2M, zagadnienia związane z monitoringiem i bezpieczeństwem, jak Monitech. Wśród biur projektowych są też takie, które obsługują rynek domowy, użytkowy i serwisowy. Jest to Algebar. Drugą grupę mogą tworzyć firmy zajmujące się montażem kontraktowym i posiadające własne linie technologiczne, dla których usługi projektowania powiększają ofertę w stronę bardziej kompleksowej obsługi.

W znakomitej większości projektowanie jest w tej grupie dodatkiem do usług produkcyjnych. Są to Bornico i Bogart oraz Solitech. Trzecia grupa firm to firmy zajmujące się produkcją, które dodatkowo szukają możliwości rynkowych w zakresie projektowania. Firmy takie mają zwykle wiele własnych produktów, gotowych lub w formie modułów i subkomponentów, a przykładem w tej grupie może być Propox, Inveo, Ibis, Bitstream, Fellows i Merawex.

Ostatnia grupa przedsiębiorstw łączy firmy dystrybucyjne, które oprócz sprzedaży proponują klientom także usługi produkcji i projektowania. Z biegiem lat firmy wypracowują sobie kompetencje techniczne w obszarach, gdzie działalność handlowa jest najbardziej ukierunkowana i starają się rozwijać dalej, poza handlem. Takimi firmami są Masters, Semicon, Elhurt, Contrans TI, Elproma i Unisystem.

Zestawienie w tabelach

Tabela 3. Plan raportów "Elektronika" na najbliższe miesiące

Zestawienie przeglądowe ofert poszczególnych firm zajmujących się projektowaniem oraz dane kontaktowe pokazane zostały w tabelach 1-2.

Pytania do przeglądu ofert zostały tak dobrane, aby można było szybko ocenić potencjał firmy, jej doświadczenie, specjalizację oraz to, jaką częścią biznesu jest dla niej projektowanie elektroniki.

Ten podstawowy zestaw danych powinien wystarczyć, jako wstęp, do dalszych poszukiwań i kontaktu bezpośredniego.

 

Robert Magdziak

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym
przeprowadzonym wśród biur zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych w Polsce.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty