Brak wiedzy na temat zagadnień sieciowych

Negatywnym zjawiskiem wynikającym z dużej konkurencji i podaży jest to, że wielu klientów poszukuje rozwiązań najtańszych. Takich, którzy patrzą na całość zagadnienia, rozumieją, co to jest TCO, czym są problemy serwisowe, z pewnością przybywa, ale ta zwiększająca się świadomość użytkowników i klientów nie przekłada się jakoś wyraźnie na sprzedaż. Być może dlatego, że edukacja użytkowników jest zbyt wolna w porównaniu do tempa rozwoju rynku i szybkości ewolucji technicznej poszczególnych rozwiązań. Są to też zagadnienia niełatwe i nierzadko zanim pozna się dobrze jedno urządzenie, producent wypuści już na rynek kolejne.

Znaczenie sprzętu komunikacji sieciowej dla dostawców

Dla 14% dostawców spośród wymienionych w tabeli 2 urządzenia do komunikacji sieciowej są bardzo ważną pozycją stanowiącą główną i najważniejszą oś aktywności rynkowej. To sporo, ale nadal dla co drugiej firmy omawiany sprzęt stanowi drobny dodatek oraz uzupełnienie całości w stronę kompleksowej oferty. W praktyce wąską specjalizację oraz przynależność do żółtego pola na wykresie mają wyłącznie przedstawicielstwa producentów zagranicznych (m.in. Advantech, Antaira), a także producenci krajowi wytwarzający specjalizowane komponenty sieciowe. Pole niebieskie obejmuje firmy, dla których omawiane produkty tworzą jeden z kilku pionów w biznesie (37%, mniej więcej co trzecia firma). Ogólnie wymowa powyższego zestawienia jest taka, że rozwiązania ethernetowe stają się coraz bardziej powszechne, są traktowane wręcz jako standardowe, popularne i dostępne z półki (tzw. commodities).

O ile wiele podstawowych urządzeń sieciowych działa praktycznie od włączenia zasilania, o tyle jednak wykorzystanie możliwości bardziej zaawansowanego sprzętu wymaga od użytkowników wiedzy na tematy sieciowe, z czym często nie jest najlepiej. Szczegóły i niuanse na temat funkcjonalności to nierzadko tematy znane wyłącznie garstce specjalistów. Na dodatek dystrybutorom trudno promować nowe technologie, bo duża konkurencja ogranicza czas i możliwości finansowe w zakresie marketingu technicznego.

Bezpieczeństwo sprzyja produktom markowym

Nadeszły takie czasy, że dzisiaj wszystko jest dostępne przez sieć. A jeśli nie jest, to wkrótce będzie, bowiem na taki obrót wydarzeń wskazują wszystkie główne trendy rozwojowe na rynku związane z IoT i innymi obszarami z przedrostkiem "smart". Nietrudno dostrzec, że Ethernet w wykonaniu przewodowym lub bezprzewodowym jest jednym z głównych mediów transmisyjnych dla danych, a rozwiązania opierające się na nim cały czas zwiększają swoje udziały w rynku, niemniej ciemną stroną tej ekspansji jest wzrost zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, cyberataków, przejęć, utraty danych i podobnych nadużyć.

Ocena aktualnej koniunktury na rynku

Specjaliści pytani o ocenę koniunktury na rynku w większości byli zdania, że się ona poprawia. Badanie ankietowe było przeprowadzone w pierwszych tygodniach września 2017 roku, czyli bezpośrednio po zakończeniu wakacji i sezonu urlopowego. Pozwala to być optymistą, jeśli chodzi o sprzedaż w drugiej połowie roku. Można także mieć nadzieję, że widoczne opóźnienia w inwestycjach hamujące wzrost zaczną się zmniejszać, a dodatkowo stosunkowo niski kurs dolara powinien zwiększyć cenową dostępność sprzętu markowego i sprawić, że więcej firm będzie stać na produkty o gwarantowanej jakości. Druga połowa 2017 wydaje się już bardziej perspektywiczna.

Świadomość konieczności zapewnienia bezpieczeństwa jest coraz większa, bo każdy spektakularny atak daje do myślenia, zwłaszcza gdy jego wynikiem są straty finansowe dla przedsiębiorstw. Bezpieczeństwo sieci to nie tylko wysokiej jakości oprogramowanie w dołączanych urządzeniach, które jest odporne na ataki, ale także solidny sprzęt sieciowy, z wbudowanymi mechanizmami ochronnymi, po to aby zabezpieczyć dane wrażliwe i przedsiębiorstwo przed szantażem.

W zakresie bezpieczeństwa liczy się kompleksowe podejście, bo wiadomo, że finalnie o jakości sieci decyduje najsłabszy komponent. Świadomość tych oczywistych zagadnień dociera do coraz większej liczby przedsiębiorców, którzy inwestują powoli w bezpieczeństwo posiadanych systemów. Na omawianym rynku oznacza to większe zapotrzebowanie na sprzęt markowy z rozbudowaną funkcjonalnością oraz, co jest także istotne, certyfikowany pod kątem bezpieczeństwa. Aspekty związane z bezpieczeństwem dodatkowo powiększają znaczenie certyfikatów, bo są one dokumentem potwierdzającym zapewnienia sprzedawcy przez trzecią stronę i specjalistów znających się na tej tematyce.

Obsługa techniczna i serwis

Sieci komunikacyjnych, urządzeń wymieniających dane, przedsiębiorstw, w których procesy zakładają wymianę danych, jest coraz więcej. Infrastruktura komunikacyjna w dużym tempie staje się rozległa, nasycona sprzętem i tym samym coraz bardziej skomplikowana. Równocześnie jej sprawność działania i wysoka jakość (dostępność usług) staje się kluczowym zagadnieniem dla przedsiębiorstw, co w praktyce oznacza konieczność nadzoru, utrzymania w ruchu i kontroli technicznej.

Najważniejsze trendy techniczne związane
z urządzeniami sieciowymi

Komunikacja przemysłowa, bazująca na Ethernecie staje się w coraz większym stopniu bezprzewodowa, a tworzone sieci charakteryzują się dużą uniwersalnością i funkcjonalnością. Takie wnioski płyną z powyższego wykresu, gdyż na czołowych trzech pozycjach znalazły się funkcje niezbędne do zdalnego zarządzania, łączenia oraz zasilania sprzętu sieciowego. Wydaje się, że oczekiwania klientów kierują się w stronę tego, aby sieci komunikacyjne charakteryzowały się maksymalnie dużą prostotą instalacyjną oraz wygodą użytkowania. Duże znaczenie funkcji takich jak zdalna konfiguracja i diagnostyka to znak, że koszt obsługi technicznej i utrzymania systemu w sprawnym stanie ma dzisiaj duże znaczenie. Sieć musi się dać zbudować prosto i szybko, a eksploatować bez konieczności późniejszych wizyt serwisowych.

Gdy sieć jest duża, a jej znaczenie dla firmy pierwszoplanowe, zwykle oznacza to także spore koszty. Dlatego komponenty sieciowe, które zawierają specjalne oprogramowanie pozwalające na zdalną obsługę, alarmowanie o zdarzeniach, a także na obsługę i programowanie parametrów bez konieczności fizycznej obecności pracownika, stają się obecnie czymś naturalnym i standardem dla rynku.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również