PCB Technology - Twój dostawca bezpiecznej chemii do produkcji

| Technika

W produkcji elektroniki wykorzystuje się coraz więcej preparatów chemicznych i nie wydaje się, aby w przyszłości miało się to zmienić. Wymagania klientów w stosunku do materiałów chemicznych stale rosną, przez co receptury stają się coraz bardziej złożone.

PCB Technology - Twój dostawca bezpiecznej chemii do produkcji

Na rynku jest wiele produktów o podobnych właściwościach użytkowych, dlatego coraz większą wagę przykłada się do zagadnień innych niż parametry techniczne materiału a przykładem może być bezpieczeństwo podczas aplikacji, utylizacji resztek, eksploatacji, a nawet w czasie demontażu.

Zagadnienia bezpieczeństwa stają się istotne dla producentów elektroniki także z uwagi na coraz większe wymagania prawne w tym zakresie, a nawet koszty ponoszone przez firmę na ochronę osobistą pracowników produkcji i niezbędne urządzenia takie jak wyciągi i filtry.

Składnik A: Oznakowanie zgodne z CLP/GHS + zawartość rtęci

Składnik A: Środki ochronne

Nacisk na bezpieczeństwo

W portfolio firmy Peters dostępne są krystalicznie przejrzyste masy zalewowe z rodziny ELPECAST typu VT 3402 KK-NV, doskonale nadające się do zabezpieczania technologii LED i elektroniki oświetleniowej.

Odznaczają się one bardzo dużą stabilnością temperaturową, bardzo wysoką odpornością pogodową oraz nadzwyczajną stabilnością, jeśli chodzi o światło UV. Dostępnych jest wiele rozwiązań spełniających różnorodne kryteria, takie jak zastosowanie podwodne, narażenie na trudne warunki pogodowe i światło słoneczne, odporność na płomień/niepalność (UL) do zastosowań związanych z bezpieczeństwem, np. oświetlenie awaryjne w tunelach i budynkach, czy obudowa pasków LED w profilach aluminiowych.

Preparaty te znacznie przewyższają produkty konkurencji i nie zawierają substancji niebezpiecznych, których zastosowania jest ograniczone dyrektywą RoHS 2011/65/EU. Są one wolne od rtęci, ołowiu, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanego dwufenylu (PBB) czy polibromowanego eteru dwufenylowego (PBDE) oraz ftalanów wymienionych w rozszerzonej dyrektywie 2015/863/EU. Wysokowydajne masy Wepuran, takie jak te z serii VT 3402 KK, nie muszą zawierać toksycznych (oznaczonych czaszką) utwardzaczy na bazie diizocyjanianów izofronu (IPDI).

Utwardzacz: Oznakowanie zgodnie z CLP/GHS

Utwardzacz środki ochronne

Bezpieczeństwo=niższe koszty

Dla elektroników takie specjalistyczne informacje przekładają się na to, że masy firmy Peters z rodziny Wepuran nie powodują wystąpienia reakcji alergicznych skóry u pracowników podczas dotykania lub wdychania i nie działają szkodliwie na organizmy wodne, przez co łatwiej się je utylizuje.

Nie wymagają więc kompleksowego zabezpieczenia w okulary, osłony twarzy, rękawice i odzież, bo nie podrażniają oczu ani błon śluzowych, nawet gdy w firmie nie ma specjalnej wentylacji.

Printed Circuit Board Technology

Zobacz również