Nowe możliwości - w projektowaniu PCB

| Technika

Wraz z wprowadzeniem nowej wersji oprogramowania Pulsonix 10.0 udostępnione zostały nowe, rozbudowane funkcje, które sprawiają, że projektowanie obwodów drukowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania staje się jeszcze łatwiejsze. W artykule sygnalizujemy najważniejsze zmiany.

Nowe możliwości - w projektowaniu PCB
 
Pary różnicowe

Lista zmian jakie zaszły w porównaniu do poprzednich wersji jest długa i jej szczegółowe omówienie wykracza poza możliwości publikacji w ramach krótkiego artykułu, dlatego poniżej jedynie sygnalizujemy zagadnienia, zachęcając do dalszego pogłębienia tej informacji.

Ulepszone pliki technologiczne. Wiele ustawień, które w poprzednich wersjach oprogramowania umieszczone były w osobnych oknach takich jak np. kolory, siatki, jednostki, warianty ustawienia projektu, znajdują się teraz w oknie plików technologicznych. Ulepszone pliki technologiczne to większa dokładność danych i wydajność.

Reguły nazewnictwa stylów. Pulsonix wprowadza reguły auto-nazewnictwa umożliwiające wyznaczanie stylów nazw dla ścieżek, padów linii i innych elementów projektu.

Reguła ścieżek sąsiadujących. Została dodana nowa reguła - ścieżek sąsiadujących. Dzięki niej użytkownik otrzymuje raport o ścieżkach, które znajdują się w granicach tolerancji określonych przez użytkownika.

 
Wybór maski

Nowe reguły DFM. Do reguł DFM została dodana kolejna reguła dotycząca pułapek kwasowych. Dzięki niej, możliwe jest defi niowanie kątów i szerokości szczelin. W projekcie wykrywane są one za pomocą opcji DRC, aby zapewnić jak największą poprawność projektu przed rozpoczęciem produkcji.

Maska wyboru w edytorze PCB. Pulsonix 10 wyprowadza nowe okno przeglądarki, dzięki któremu możliwe jest tworzenie masek wyboru. Pozwalają one na zaznaczanie tylko tych elementów, na których użytkownik chce wykonać operacje np. zaznaczenie tylko ścieżek wybranej grubości lub przelotek o określonym stylu.

Moduł High Speed - ulepszone pary różnicowe. Dokładność tworzenia par różnicowych w module High Speed została znacząco ulepszona. W miejscach, w których niezbędna jest zmiana warstwy, ścieżki są równomierniej prowadzone.

W celu zwiększenia precyzji dodano również nowe reguły dla pułapek kwasowych, aby zmniejszyć szansę na ich powstanie oraz nowe tryby routingu. Jeśli wymagane jest dopasowanie długości między ścieżkami, Pulsonix umożliwia dodawanie ścieżek serpentynowych by je korygować.

 
Wylewanie miedzi

Nowe elementy w regułach odstępów. Dodane zostały dodatkowe reguły odstępów dla padów SMD i mikroprzelotek oraz wszystkich innych elementów, w których odstępy te są ważne. Zapewnia to większą precyzyjność dla nawet najbardziej wymagających projektów.

Interaktywne środowisko projektowania PCB i 3D. Najnowsza wersja 10.0 pozwala na integrację mechanicznych obudów z natywnym środowiskiem Pulsonix w celu modelowania i wykrywania krytycznych kolizji.

Dynamiczne wylewanie miedzi. Dostępna możliwość dynamicznej edycji miedzi podczas edycji (repour).

Podstawowe typy licencji dla oprogramowania Pulsonix

Pakiet Pulsonix jest dostępny w dwóch rodzajach licencji: stanowiskowej i sieciowej. Są to licencje wieczyste. Użytkownik ma co 12 miesięcy możliwość odnowienia subskrypcji obsługi technicznej (maintenance), która upoważnia do aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz korzystania ze wsparcia technicznego.

 
Tabela 1. Licencje program u Pulsonix - przegląd dostępnych wersji
 
Tabela 2. Moduły dodatkowe (opcjonalne) dla oprogramowania Pulsonix

Licencje można w każdym momencie zaktualizować do wyższej, dopłacając różnicę między wyższą, a niższą opcją. Każdą podstawową licencję Pulsonix można rozszerzyć o zaawansowane moduły. W tabeli 1 zebrano możliwości, które kryją się za każdym z oferowanych typów licencji, a w tabeli 2 pokazano pakiety dodatkowe o jakie można rozszerzać oprogramowanie.

Evatronix SA