Wskutek zastoju na rynku komputerów AMD pozbywa się udziałów w zakładach na Dalekim Wschodzie

| Gospodarka Artykuły

AMD sprzedało w październiku większościowy udział w swoich azjatyckich zakładach testowania, montażu i pakowania półprzewodników w ramach umowy wspólnego przedsięwzięcia z firmą Nantong Fujitsu Microelectronics. Zgodnie z umową AMD otrzyma 320 mln dolarów, potrzebne mu po kolejnej stracie zanotowanej w III kwartale br., do której przyczyniło się m.in. obniżenie o 65 mln dolarów wartości magazynowej starszych wersji procesorów APU. Wskazując na działania mogące przyczynić się do poprawy sytuacji firmy, AMD zapowiedziało, że będzie się starać zarobić na licencjonowaniu własnej technologii na szerszą niż dotąd skalę.

Wskutek zastoju na rynku komputerów AMD pozbywa się udziałów w zakładach na Dalekim Wschodzie

Po transakcji amerykańska firma utrzyma w zakładach testowania i montażu w Penang w Malezji oraz Suzhou w Chinach 15% udziałów. 1700 pracowników AMD w tych fabrykach ma być przeniesionych do spółki joint-venture. Zdaniem prezes AMD Lisy Su kontrakt jest zgodny z firmową strategią "koncentracji na poprawie wyników finansowych w perspektywie długookresowej poprzez tworzenie wysokiej klasy produktów i uproszczenie modelu biznesowego".

W III kwartale AMD uzyskało obroty 1,1 mld dolarów, o 13% więcej kwartalnie, ale o 26% mniej w skali roku. Strata wyniosła łącznie 197 mln dolarów i był to czwarty z rzędu kwartał firmy na minusie. Strata firmy w II kwartale wyniosła 181 mln dolarów, natomiast w III kwartale 2014 r. AMD zarobiło na czysto 17 mln. Dostawca procesorów zdążył już ogłosić plany redukcji zatrudnienia na całym świecie o 5%.

Mniej pecetów

Sprzedaż komputerów i tabletów na świecie

Sprzedaż komputerów i tabletów na świecie (w tys. sztuk, źródło: Gartner)

Na wyniki firmy bezpośredni wpływ miała malejąca sprzedaż komputerów osobistych. Od lat częstszym niż pecety wyborem klientów okazują się platformy mobilne - tablety i smartfony - w związku z czym dominacja procesorów wytwarzanych w architekturze x86 przez AMD i Intela systematycznie maleje, pozostawiając pole do wzrostu dla innych rodzajów procesorów, m.in. opartych na architekturze ARM.

Sprzedaż komputerów PC w br. pozostawała słaba pomimo wprowadzenia przez Microsoft na rynek systemu Windows 10. Według badających rynek firm Gartner oraz IDC w III kwartale dostawy komputerów osobistych zmalały o 8 do 11%, choć analitycy spodziewali się nieznacznego wzrostu sprzedaży - chociażby ze względu na umożliwienie przez Microsoft bezpłatnej modernizacji Windowsów do wersji najnowszej, co wcześniej się nie zdarzało. AMD wiąże jednak nadzieje z nowym systemem, który do października zainstalowano już na ponad 110 mln komputerów osobistych, że w nadchodzącym roku przyczyni się do wymiany jednostek na nowe, tak przez użytkowników indywidualnych, jak i firmy.

Nadzieje na wzrost

Strategia powrotu AMD na ścieżkę wzrostu koncentruje się obecnie na trzech głównych obszarach - poprawie wyników w segmencie obliczeniowym i grafiki, kontynuacji dostaw na rynek wydajnych nowych produktów oraz poprawie wyników finansowych wraz z podejmowaniem konkretnych działań strategicznych, takich jak właśnie utworzenie spółki joint-venture z Nantong Fujitsu Microelectronics.

Jednego ze sposobów na przywrócenie rentowności AMD upatruje w licencjonowaniu technologii, obejmującej łącznie ponad 10 tysięcy patentów. W grę wchodziłaby współpraca przez zawieranie umów oraz zawiązywanie partnerstw z firmami niebędącymi bezpośrednimi konkurentami firmy, ale działającymi na rynkach obsługiwanych przez AMD. Rozwiązania opatentowane przez AMD są z powodzeniem stosowane w takich obszarach, jak przetwarzanie danych, grafika, wytwarzanie półprzewodników i inne dziedziny i, jak dotąd, wielu z nich firma nie udostępniała na zewnątrz.

Na kondycję dostawcy procesorów do komputerów silny wpływ ma sytuacja na rynku. Według danych firm analitycznych od 2011 r. sprzedaż układów CPU i GPU AMD spadła o więcej niż połowę. W I połowie 2015 r. AMD wypadło z rankingu 20 największych dostawców półprzewodników sporządzonym przez IC Insights. Firma przygotowuje wprawdzie procesor Zen, wykonany w nowej mikroarchitekturze o tej samej nazwie kodowej, jednak jego wejście na rynek się opóźnia i nastąpi dopiero za około rok. Zen ma być produkowany w technologii FinFET w procesie 14 lub 16 nm, w fabrykach Globalfoundries. Z zapowiedzi AMD wiadomo, że Zen będzie miał o 40% wyższą wydajność liczoną w liczbie instrukcji wykonanych w jednym cyklu zegara (IPC) w porównaniu do ostatniego układu firmy z rdzeniem Excavator o architekturze Bulldozer.

Marcin Tronowicz

Zobacz również