Vigo System dynamicznie rośnie

| Gospodarka Produkcja elektroniki

W III kwartale 2019 roku Vigo System zwiększył sprzedaż o 28%, do 11,9 mln zł. O dynamicznym wzroście przychodów spółki przesądził 43-procentowy wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym - największym i najbardziej zdywersyfikowanym z rynków zbytu produktów Vigo System, jak również 31-procentowy wzrost przychodów segmentu obronnego, głównie sprzedaż detektorów dla francuskiej firmy Zodiac Aerotechnics. Firma chce zrealizować ambitny cel na 2019 r., jakim jest zakończenie roku z nowym rekordem sprzedaży i przekroczenie poziomu 40 mln zł przychodów.

Vigo System dynamicznie rośnie

Przemysłowymi odbiorcami detektorów są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji. Z kolei producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu tworzą w oparciu o detektory m.in. systemy do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach.