Rynek elementów pasywnych w 2019 roku zanotował spadki

| Gospodarka Komponenty

Organizacja ECIA (Electronic Components Industry Association) donosi, że globalna sprzedaż elementów pasywnych (kondensatory, cewki indukcyjne i rezystory) w 2019 roku spadła wartościowo o 13,7% a ilościowo o 27,7%. Średnie ceny sprzedaży wzrosły o 19,3%. W ubiegłym roku sprzedano 5,4 mld jednostek za 27,7 mld dolarów.

Rynek elementów pasywnych w 2019 roku zanotował spadki

Najważniejsze zmiany między 2018 a 2019 rokiem dla głównych kategorii produktowych to:

  • kondensatory - sprzedaż spadła ilościowo o 18,6% i 12,6% wartościowo, średni wzrost ceny sprzedaży to 7,4%;
  • elementy indukcyjne - sprzedaż wzrosła ilościowo o 10,2% w jednostkach i spadła wartościowo o 6,8%, średnie ceny spadły o 15,4%;
  • rezystory - sprzedaż spadła ilościowo o 42,2% w sztukach i 28,7% wartościowo, średnie ceny sprzedaży wzrosły o 23,4%.

Regionalnie przychody branży są silnie skorelowane z potencjałem produkcyjnym w danym rejonie, największe wskaźniki zanotowano w krajach azjatyckich.

 
Sprzedaż elementów pasywnych w podziale na główne typy (wartościowo), wg ECIA
 
Ujęta wartościowo sprzedaż elementów pasywnych w podziale na regiony, wg ECIA

Zobacz również