Koronawirus a łańcuch dostaw: wyższe ceny, opóźnienia i ryzyko biznesowe

| Gospodarka Aktualności

Główna fala epidemii COVID-19 zdaje się powoli zbliżać ku końcowi. Coraz więcej państw znosi już stopniowo obostrzenia sanitarne i transportowe. Rynek elektroniki również zaczyna wracać do normalnych działań. Supplyframe – jedna z wiodących na rynku firm zajmujących się zarządzaniem łańcuchami dostaw w elektronice – postanowiła przeprowadzić badanie, aby zobrazować jak duży wpływ miała epidemia na sytuację na rynku i jakie działania planują podejmować producenci, aby zabezpieczyć się na przyszłość.

Koronawirus a łańcuch dostaw: wyższe ceny, opóźnienia i ryzyko biznesowe

Ubezpieczenie na wypadek kryzysu

W badaniu przeprowadzonym na początku maja wzięło udział 217 osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zaopatrzenie w firmach elektronicznych zatrudniających przynajmniej 500 pracowników. Aż 91% z nich potwierdziło, że to właśnie problemy z ciągłością dostaw okazały się głównym czynnikiem odpowiedzialnym za opóźnienia w wypuszczaniu na rynek nowych produktów. Niemal wszyscy ankietowani stwierdzili, że dotychczasowe podejście do podtrzymywania pełnego zaopatrzenia w komponenty okazało się zbyt zawodne i obarczone wysokim ryzykiem.

Badani potwierdzili, że minimalizowanie ryzyka związanego z zaopatrzeniem jest potrzebne już na etapie projektowania. Nowe produkty muszą zostać uniezależnione od jednego dostawcy i pozwalać na szybkie zmiany źródeł zaopatrzenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji na rynku. Rozwiązanie to, pomimo dodatkowych kosztów, wydaje się być niezbędne dla przyszłego zapewnienia ciągłości produkcji w razie sytuacji kryzysowych.

Aż 31% ankietowanych przyznało, że ich firmy nie mają żadnego planu awaryjnego na wypadek przerwania łańcucha dostaw, a niemal wszyscy potwierdzili, że zmuszeni byli do częściowego używania komponentów niższej jakości, aby być w stanie dostarczyć produkty na czas.

Spadek dostępności skutkuje podwyższeniem cen

 
Wpływ zakłóceń spowodowanych COVID-19 na działalność firmy według osób odpowiedzialnych za łańcuch dostaw. Źródło: NFIB

Kolejnym problemem, z którym muszą mierzyć się producenci elektroniki jest wzrost kosztów podzespołów. 37% ankietowanych stwierdziło, że koszty BOM wzrosły znacząco od czasu wybuchu epidemii, a 17% zostało zmuszonych z powodów finansowych do wybierania części gorszej jakości. 31% wszystkich badanych zdecydowało się podjąć ryzyko i wprowadzić do swojego łańcucha dostaw firmy, które nie zostały wcześniej szczegółowo sprawdzone, a prawie połowa z nich odczuła wynikające z tego problemy i usterki.

Epidemia COVID-19 mocno wstrząsnęła globalnym rynkiem. Producenci elektroniki, aby w przyszłości w razie podobnych wydarzeń być w stanie funkcjonować bez przeszkód muszą skupić się na maksymalnym wyeliminowaniu ryzyka wynikającego z przerwania łańcucha dostaw. (PM)