ML System rozpoczyna strategiczną współpracę z Guardian Glass

| Gospodarka Aktualności

ML System, działający w branży fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), podpisał umowę o strategicznej współpracy z Guardian Glass, jednym z globalnych liderów produkcji szkła budowlanego. W ramach kooperacji produkty ML System będą oferowane w światowej sieci sprzedaży partnera.

ML System rozpoczyna strategiczną współpracę z Guardian Glass

- Dla ML System umowa oznacza zupełnie nowe możliwości w dostępie do dużych projektów architektonicznych na całym świecie, a Guardian Glass pozwoli uzupełnić ofertę o nowatorskie technologie BIPV w zakresie zaawansowanej energetyki - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Obecnie motorem napędowym współpracy jest m.in. sprzyjające otoczenie regulacyjne, jak i rosnąca popularność w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań budowlanych oraz zaawansowana energetyka ukierunkowana na oszczędzanie. W styczniu 2019 r. w życie weszła dyrektywa unijna, która ma wspierać wdrażanie na dużą skalę budynków o niemal zerowym zużyciu energii NZEB - Nearly Zero Energy Buildings. Celem tej dyrektywy jest znaczne obniżenie zużycia energii w budynkach, przy jednoczesnym wykorzystaniu w bardzo znaczącym stopniu energii odnawialnej, wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.

- Przeszklone elewacje budynków mogą być doskonałym źródłem produkcji energii, a nie wyłącznie - jak się aktualnie przyjmuje - elementem architektonicznym. Dostrzegamy pozytywne zmiany w podejściu inwestorów, zwłaszcza w Skandynawii i na innych rynkach wysoko rozwiniętych, gdzie wybór innowacyjnych rozwiązań budowlanych stał się naturalny - podkreśla Dawid Cycoń.

ML System w kolejnych kwartałach będzie się koncentrować m.in. na zakończeniu projektu Quantum Glass i rozpoczęciu produkcji, ekspansji na kolejne rynki zagraniczne oraz dalszej dywersyfikacji kanałów sprzedaży. Celem na 2020 r. - obok wzrostu sprzedaży - jest dalsza poprawa rentowności.

W 2020 r. firma zamierza przeznaczyć na inwestycje ok. 50 mln zł, które w zasadniczej części dotyczą projektu Quantum Glass, 2D Selective Glass oraz obszaru B+R. Ostateczna skala wydatków będzie zależna od sytuacji rynkowej.

źródło: ML System