ML System uruchamia nowy kanał sprzedaży

| Gospodarka Optoelektronika

Firma ML System podpisała z hurtownią KWANT Hurtownie Elektryczne umowę dotyczącą sprzedaży modułów fotowoltaicznych. Przewidywana wartość zakupów w ciągu roku kalendarzowego to 10 mln zł. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień.

ML System uruchamia nowy kanał sprzedaży

Na koniec 2020 r. ML System spodziewa się przekroczenia bariery 2 GW zainstalowanej mocy w krajowych źródłach PV, a zdecydowana większość tej mocy będzie pochodzić z przydomowych mikroinstalacji. Według informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce zwiększyła się o 181,4% rok do roku i według stanu na 1 maja br. wyniosła 1832,7 MW.

W ramach realizacji projektów badawczo-rozwojowych spółka ML System zakontraktowała też symulator modułów światła ciągłego za blisko 1 mln zł. Urządzenia służące do wytwarzania sztucznego promieniowania, będącego zamiennikiem naturalnego promieniowania słonecznego, dostarczy firma Servitech. Łączna wartość umów zawartych z tym partnerem wynosi 11,8 mln zł netto.

źródło: ML System