Rok 2020 przestał być już rokiem 5G

| Gospodarka Komunikacja

Rok 2020 miał być bez wątpienia rokiem 5G. Niestety, analitycy rynkowi wydają się być zgodni, że pandemia znacząco opóźni pełne wdrożenie tej technologii. Na tak niekorzystną sytuację wpłynęły nie tylko opóźnienia w budowie infrastruktury, ale też problemy na rynku smartfonów.

Rok 2020 przestał być już rokiem 5G

Opóźnienia w standaryzacji i legislacji

Zamknięcie granic podczas epidemii spowodowało znaczne zakłócenie w łańcuchach dostaw. Operatorzy sieci telekomunikacyjnych zgodnie przyznają, że pomimo tego, że dostawy komponentów do infrastruktury sieci 5G nie zostały całkowicie wstrzymane, napotkali oni wiele trudności w zachowaniu ich terminowości i ciągłości. Zdaniem FFC (Federal Communications Commision) nakładające się na to opóźnienia w określeniu obowiązujących standardów sieci 5G przez organizację 3GPP (oficjalnie odroczyła ich wprowadzenie o 3 miesiące) oraz przesunięte w wielu państwach aukcje częstotliwości mogą znacząco opóźnić globalne wprowadzenie sieci 5G.

Tę wystarczająco trudną sytuację komplikują dodatkowo nakładające się problemy prawne. O ile Europa i Chiny wydają się mieć już proces legislacyjny sieci 5G za sobą, o tyle prace w USA są jeszcze w toku. Opublikowane rozporządzenie na temat narodowej strategii zabezpieczenia sieci 5G było jedną z przyczyn opóźnienia wprowadzenia standardów przez 3GPP. W szczególności spowolniło to pracę amerykańskich gigantów branżowych takich jak Qualcomm, Sprint i AT&T.

Problem z odbiornikami

Aby sieć 5G została wprowadzona globalnie potrzebna jest nie tylko działająca infrastruktura, konieczne są również terminale będące w stanie z niej korzystać. Analitycy rynkowi przewidują 30% regresję w planowanych dostawach smartfonów obsługujących 5G. Na tak znaczący spadek przekładają się nie tylko problemy z ciągłością dostaw komponentów, ale również obniżenie siły nabywczej konsumentów. Według badania przeprowadzonego przez Strategy Analytics w kwietniu 2020, aż 27% ankietowanych przyznało, że z powodu pandemii okłada decyzję o zakupie nowego telefonu na później, a 9% zdecydowało się nie kupować go w ogóle.

Jak epidemia COVID-19 wpłynęła na plany konsumentów w kwestii kupna nowego smartfonu - Strategy Analytics

Według analityków ze Strategy Analytics największych opóźnień można oczekiwać w Europie, przyczyniły się do tego głównie zamknięte granice, utrudniające budowę infrastruktury. Nieco mniejsze, lecz w dalszym ciągu znaczące opóźnienia dotkną Stany Zjednoczone, podczas gdy Chiny odczują jedynie niewielkie zakłócenia w planowanych pracach.

Pomimo opóźnień, same wprowadzenie sieci 5G nie wydaje się obecnie w żaden sposób zagrożone, pełnej operacyjności spodziewanej na drugą połowę roku 2020 możemy oczekiwać w pierwszym kwartale 2021. (PM)