Opinie

Branża elektroniki w Polsce

Nowe oblicze zielonej elektroniki

Szybko drożejąca energia elektryczna, i ogólne spowolnienie w światowej gospodarce spowodowały, że w ostatnich miesiącach ponownie gorącym tematem stały się zagadnienia związane z ...

Czytaj dalej |

Czym Polska różni się od USA?

Każdego roku w styczniu najważniejszym wydarzeniem światowej elektroniki jest wystawa Consumer Electronics Show w Las Vegas, na której pokazuje się wszystkie produkty i technologie z zakresu ...

Czytaj dalej |

Ratunek w analogówce

Jednym z wielu efektów spowolnienia w światowym przemyśle półprzewodnikowym jest znaczny wzrost zainteresowania producentów półprzewodników układami analogowymi. Pojawiają się one ...

Czytaj dalej |

Bądźmy optymistami!

Czytając informacje w prasie na temat aktualnego stanu światowego przemysłu elektronicznego, trudno wywnioskować cokolwiek więcej ponad to, że sytuacja nie jest najlepsza i nie wiadomo, ...

Czytaj dalej |

Początek końca

"...klasyczne rezonatory są z punktu widzenia dzisiejszej elektroniki zbyt duże, za mało odporne na narażenia mechaniczne i zmiany temperatury. Wiele nowoczesnych urządzeń bazuje na jednym ...

Czytaj dalej |

Ile zapłacić za ekologię?

"...Gdyby o powodzeniu rynkowym decydowała tylko przyjaźń ze środowiskiem, po napędzany wodorem samochód wyprodukowany przez Hondę ustawiałyby się kolejki..." Zainteresowanie konsumentów ...

Czytaj dalej |

Powrót zielonej elektroniki

Pomiędzy rokiem 2000 a 2005 podwoiło się zużycie energii przez komputerowe centra przetwarzania danych wzrastając z 71 mld kilowatogodzin rocznie do 150 mld kWh/r. Ponieważ zmiana ta wiąże ...

Czytaj dalej |

Konsumenckie zwroty

Nadejście ery elektroniki konsumenckiej w światowej elektronice zapowiadane było przez przedstawicieli biznesu elektronicznego zupełnie bez entuzjazmu. Szybko zmieniający się asortyment, ...

Czytaj dalej |

Monitoring i zdalna diagnostyka

Systemy RFID to znany od wielu lat produkt przeznaczony do zdalnej identyfi kacji produktów, pozwalający także na monitoring i gromadzenie informacji o oznakowanych obiektach. Ogromna liczba ...

Czytaj dalej |