Piątek, 05 lutego 2010

Multimetry i mierniki cęgowe. Raport techniczno-rynkowy

Multimetr to podstawowy przyrząd pomiarowy, a dla wielu zastosowań i branż także uważany za przyrząd najważniejszy. Miernik ten spotyka się w każdej branży techniki, w produkcji, serwisie, pracach badawczych i wśród hobbystów. Gdyby ogłoszony został konkurs na najbardziej uniwersalny produkt elektroniczny, multimetr miałby z pewnością szansę na czołowe miejsce w tym rankingu. Dlatego zapotrzebowanie rynku na multimetry zawsze było, jest i będzie, niemniej tempo rozwoju rynku waha się i nie w każdej sytuacji i przypadku może być uznane za satysfakcjonujące.

Multimetry i mierniki cęgowe. Raport techniczno-rynkowy
Czynniki sprzyjające wzrostom

Tabela 1. Przykładowe oferty krajowych dostawców multimetrów i mierników cęgowych

Zdaniem firm uczestniczących w niniejszym opracowaniu rynek multimetrów nie jest nasycony, a co więcej, nawet sprawne przyrządy kupione na przestrzeni ostatnich dwóch dekad są stopniowo wymieniane na nowsze modele. Jednak w największym stopniu rozwojowi branży popularnej aparatury sprzyja wzrost i dobra koniunktura w gospodarce.

To dlatego, że nowe inwestycje w przemyśle, budownictwie i motoryzacji zawsze przekładają się w jakimś stopniu na sprzedaż multimetrów, gdyż rośnie liczba firm obsługujących takie zadania. Zajmują się one budową instalacji i ich utrzymaniem w ruchu, serwisem i okresową kontrolą. Rozwój rynku multimetrów jest też pochodną panującej mody na outsourcing w usługach.

Wiele zadań związanych z działalnością firmy zleca się obecnie poza obszar działalności dużych przedsiębiorstw, dlatego logiczne jest, że liczni podwykonawcy muszą zaopatrzyć się w aparaturę potrzebną im do pracy. Rośnie też liczba zadań pomiarowych oraz miejsc, gdzie trzeba coś zmierzyć. Elektroniki jest coraz więcej, jest ona coraz bardziej złożona i w coraz większym stopniu wpływa na nasze życie.

Rys. 2. Ocena, jaki dla biznesu popularnej aparatury pomiarowej był 2009 rok

Doskonałym przykładem mogą być samochody, w których elektronizacja jest osią rozwoju. Skutkiem jest pośredni wzrost zapotrzebowania na mierniki i aparaturę specjalistyczną. Konieczność przeprowadzania pomiarów wynika też z pojawiających się zmian w przepisach, które nierzadko nakładają w wielu obszarach obowiązki kontroli. W największym stopniu dotyczy to kontroli stanu instalacji energetycznych, klimatu oraz weryfikacji jakości procesów technologicznych.

Takie zadania nie wydają się wprawdzie na pierwszy rzut oka związane z użyciem multimetrów i mierników cęgowych, jednak trzeba pamiętać, że liczba funkcji pomiarowych stale rośnie i multimetr służy nie tylko do pomiaru prądów i napięć. Obszary wykorzystania specjalizowanej aparatury do pomiaru parametrów nieelektrycznych, mierników energetycznych, testerów telekomunikacyjnych i multimetrów uniwersalnych pokrywają się i to dość głęboko.

Producenci aparatury pomiarowej wprowadzają obecnie na rynek coraz więcej multimetrów, w których oprócz funkcji uniwersalnych pojawiają się też takie jednoznacznie wskazujące na pomiary w energetyce (np. rezystancja izolacji), motoryzacji (małe oporności, pomiar prądu upływu cęgami), telekomunikacji (testery kabli).

Rys. 3. Najbardziej rozpoznawalne w Polsce światowe marki w zakresie multimetrów

Konwergencja sięga nawet pomiarów środowiskowych (pomiary czynników klimatycznych). Zmiany takie wpisują się w ogólny, naturalny trend rozwoju multimetrów, od których klienci żądają maksymalnej uniwersalności, czyli właśnie wielu funkcji pomiarowych skoncentrowanych w jednym mierniku. Pozytywnym zjawiskiem jest ponadto rosnąca świadomość i wiedza użytkowników aparatury pomiarowej, którzy coraz częściej i liczniej mają sprecyzowane potrzeby pomiarowe, wiedzą dokładnie, czego potrzebują i raczej szukają produktów o wysokiej jakości.

Dotyczy to zwłaszcza zastosowań mierników w pracy zawodowej. W tym przypadku liczą się parametry i kryteria, z którymi najtańsza aparatura chińska ma wielkie problemy. Najbardziej spektakularnym przykładem są tutaj różnice w zabezpieczeniach, które w markowych konstrukcjach są w stanie ochronić miernik przy nawet tak silnych przeciążeniach, jak pomiar napięcia sieci przy włączonej funkcji pomiaru rezystancji. Taka ochrona z pewnością wymaga rozbudowanych, a więc drogich układów ochronnych.

Zainteresowanie produktami markowymi i wysokiej jakości jest bardzo ważne z punktu widzenia dochodów dostawców aparatury pomiarowej. Odejście w ofertach rynkowych i zmaganiu z konkurencją poza najniższe ceny jest bezsprzecznie cenne z punktu widzenia stabilności biznesu. Wzrost świadomości metrologicznej użytkowników oraz fakt, że w odniesieniu do dzisiejszych zarobków multimetry są dzisiaj znacznie tańsze niż dawniej, powoduje, że część osób decyduje się wymienić posiadane starsze modele na nowe.

Zapewne dla niektórych jest to skutek braku zadowolenia z możliwości oferowanych przez starsze wersje, innym zapewne się one popsuły. Nawet jeśli takie zdarzenia i decyzje dotyczą małego procentu osób korzystających z multimetrów, to biorąc pod uwagę popularność omawianej aparatury, w statystykach sprzedaży nurt ten z pewnością nie jest pomijalny.

Rys. 4. Najbardziej rozpoznawalni w kraju producenci mierników cęgowych

Ostatnim czynnikiem pozytywnie kształtującym oblicze rynku całej aparatury pomiarowej jest to, że coraz więcej krajowych przedsiębiorstw korzysta z różnych funduszy unijnych, pozwalających na częściowe finansowanie inwestycji w nowe technologie i rozwój potencjału firm. Dla wielu inwestycji fundusze są katalizatorem umożliwiającym i przesądzającym inwestycje, dlatego mimo braku bezpośredniego związku ze sprzedażą multimetrów i mierników cęgowych, mają one wpływ pośredni, ale także wart zauważenia.

Polecane

Nowe produkty